Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU


Škola - School
Zvětšit - Blow up
Základní škola
Dr. A. Pražáka
Chroustovice

Tel.: 0455/674126

Czech Republic
Naše třída  - Our class
Zvětšit - Blow up
[CZ] Chodíme do 5. třídy. Naše paní učitelka se jmenuje J. Pospíšilová. Je nás 11 děvčat a 3 chlapci.
[GB] We go to fifth class. Our teacher's name is J. Pospisilova. We are 11 girls and 3 boys.
Co se učíme - What we are learning
Zvětšit - Blow up
[CZ] Učíme se český jazyk, matematiku, anglický a německý jazyk, přírodopis, vlastivědu, HV, VV, TV.Nejraději máme jazyky a matematiku.[GB] We are learning Czech, Maths, English and Germany, Science, Geography, Music, Art, PE. The most popular are languages and Maths.
Zajímavost ve třídě - The interesting in the class
Zvětšit - Blow up
[CZ] V naší třídě máme černé piano. Můžeme na něj hrát, když zpíváme české nebo anglické písně.
[GB] There is the black piano in our classroom. We can play the piano, when we sing Czech or English songs.
Naše město - Our town
Zvětšit - Blow up
[CZ] Nacházíme se ve VČ, okrese Chrudim.
[GB] Our town is in the Eastern Bohemia, district Chrudim.
Zajímavost z okolí - Point of interest
Zvětšit - Blow up
[CZ] Blízko naší školy je spousta památek. Nejzajímavější a nejkrášnější je tento barokní zámek.
[GB] There is a lot of sightseeings near the school. The most interesting and the most beautifull is this baroque castle.