Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Dr. Malíka Chrudim, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
ul. Dr. J. Malíka 958
537 01 Chrudim
E-mail: broz@zsmalika.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 15 chlapců, 13 dívek, třídní učitelka: Alena Jansová.
[D] 15 Jungen, 13 Mädchen, Klassenlehrerin: Alena Jansova.
[GB] 15 boys, 13 girls, teacher: Alena Jansova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se matematiku, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, přírodovědu, vlastivědu, ... Nejraději máme tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu.
[D] Wir lernen Tschechisch, Englisch, Deutsch, Mathematik, Biologie, ... Am liebsten lernen wir Turnen, Musik und Kunst.
[GB] We are learning Czech, English, German, Maths, Science, ... We like P. E., Music and Art best.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Rádi zaléváme květiny a pomáháme paní učitelce.
[D] Wir giessen Blumen und helfen unserer Lehrerin sehr gern.
[GB] We like watering flowers and helping our teacher.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Chrudim leží ve východních Čechách. Uprostřed Chrudimi naleznete náměstí.
[D] Chrudim befindet sich in Ostböhmen. In der Mitte der Stadt gibt es der Markt.
[GB] Chrudim is situated in East Bohemia. You can find a square in the middle of Chrudim.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Chrudimi naleznete krytý i venkovní bazén.
[D] In Chrudim befindet sich ein Hallenbad und ein Schwimmbad.
[GB] You can find indoor and outdoor swimming pool in Chrudim.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger