Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Červený Kostelec, třída 5. B

 Škola - Schule - School
Základní škola V.Hejny
Komenského 540
Červený Kostelec
549 41
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. B, 16 chlapců, 14 dívek, třídní učitelka: Jitka Šulcová
[D] 5. B, 16 Jungen, 14 Mädchen, Klassenlehrerin: Jitka Šulcová
[GB] 5. B, 16 boys, 14 girls, Teacher: Jitka Šulcová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodopis, hudební výchovu, německý jazyk, výtvarnou vých., tělesnou vých., anglický jazyk
[D] Tchechisch, Mathematik, Heimatskunde, Naturkunde, Musik, Malen, Sport, Englisch, Deutsch.
[GB] Czech language, Maths, English lang., German lang., Sport, Art, Music, Geography.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Smíme si dát dvě lavice k sobě a pracovat ve čtveřicích.
[D] Wir dürfen zwei Bänke zusammenstellen und zu vier arbeiten.
[GB] We move two desks next to each other and we can work in a group of four.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží v kraji spisovatelů B. Němcové a A. Jiráska.
[D] Unsere Stadt liegt in der Landschaft, wo die bekannten Schriftsteller - B. Němcová und A. Jirásek - gelebt hatten.
[GB] Our town is situated where writers B. Němcová and A. Jirásek were born.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Zajímavost z okolí: V našem městě bydlela v letech 1837 - 38 spisovatelka B. Němcová.
[D] Die Schriftstellerin B. Němcová hatte in den Jahre 1837-38 in unserer Stadt gelebt.
[GB] Writer B. Němcová used to live in our town between 1837-38.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger