Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Plešivec, Český Krumlov, třída 5. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Plešivec 249
381 01 Český Krumlov
E-mail: spurny@zsplesivec.cz
URL: http://www.zsplesivec.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] V. A, 13 dívek, 11 chlapců, třídní učitelka: Marie Řepová
[D]
[GB] This is our class - 5. A. There are 11 boys and 13 girls in our class. Our classteacher is Mrs. Marie Repova.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematika, vlastivěda - dějiny, putování, přírodověda, tělocvik, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, anglický jazyk. Nejoblíbenější hodiny: vlastivěda, přírodověda, matematika, tělocvik.
[D]
[GB] We have these subjects at school: maths, Czech, history, games, art, English, music, science and geography.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Každý má svoji květinu.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město Český Krumlov se nachází na jihu Čech u hranic s Rakouskem. Má asi patnáct tisíc obyvatel a historické centrum.
[D]
[GB] The Town Cesky Krumlov was founded in 13th century. The dominant buildings of the town are the church and the castle. In the castle garden there is an open - air theather with revolving auditorium. It can hold more then 650 spectators. There are four kept in the moat of the castle.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V našem okolí se nachází klášter Zlatá Koruna
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger