Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ U Stadionu Chrudim, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
U Stadionu 756
537 03 Chrudim 3
E-mail: zs.stadion@chrudim.cz
URL: www.zsustadionu.chrudim.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 14 chlapců, 11 děvčat, třídní učitelka: Olga Bártová
[D] 14 Jungen, 11 Mädchen, Klassenlehrerin: Olga Bartova
[GB] 14 boys, 11 girls, teacher: Olga Bartova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematika, hudební výchova, anglický a německý jazyk, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova. Nejvíce se nám líbí: tělesná výchova, výtvarná výchova a přírodověda.
[D] Tschechisch, Mathematik, Musik, Englisch, Deutsch, Naturkunde, Heimatkunde, Sport, Malen. Am meisten gefallen uns: Sport, Malen, Naturkunde.
[GB] Czech language, Math, Music, English, German, Natural science, Geography, Sport, Art. We like best: Sport, Art and Natural science.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V naší škole se občas pořádá školní akademie. Žáci některých tříd tam zpívají, tancují a recitují.
[D] In unserer Schule ist ab und zu die Schulakadämie veranstaltet. Die Schüler aus einigen Klassen dort singen, tanzen und rezitieren.
[GB] We occasionally give school academy in our school. Some pupils are singing, dancing and reciting there.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Chrudim leží ve východních Čechách na řece Chrudimce. Na náměstí je mnoho kulturních památek: kašna, kostel, stará radnice, Mydlářovský dům.
[D] Die Stadt Chrudim liegt in Ostböhmen an der Fluss Chrudimka. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten: die Kirche, das alte Rathaus, Mydlar haus.
[GB] Chrudim is situated in east Bohemia on the river Chrudimka. There are many monuments in the square: fountain, church, old town hall, Mydlar´s house.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nedaleko Chrudimi leží vesnice Kočí. Zde se nachází kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven před 600 lety.
[D] Nähe Chrudim liegt Dorf Kočí. Da befindet sich die Kirche St. Bartoloměj, die vor 600 Jahren erbaut wurde.
[GB] There is a village near Chrudim, its name is Kočí. You can find st. Bartolomej´s church there. It was built 600 years ago.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger