Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Dolní Poustevna, 4. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
Čs. Armády 142
407 82 Dolní Poustevna
okr. Děčín
e-mail: zsdpou@interdata.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše 4. třída má 17 děvčat a 10 chlapců. Třídní učitelka se jmenuje Eva Bucková.
[D] In unserer Klasse sind 17 Mädchen und 10 Jungen. Die Klassenlehrerin heißt Eva Buckova.
[GB] There are 17 girls and 10 boys in our class. Our teacher´s name is Eva Buckova.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, německý jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Nejraději máme tělesnou výchovu a přírodovědu.
[D] Unsere Unterrichttsfächer: Tschechisch, Deutsch, Mathematik, Heimkunde, Biologie, Musik, Kunst, Handarbeiten, Sport. Am liebsten haben wir Sport und Biologie .
[GB] What do we learn: Czech, German, Maths, Social studies, Biology, Music, Craft, P. E. Our favourite subjects: P. E. and Biology.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Pomáháme prodávat školní mléko.
[D] Wir helfen unserer Lehrerin Schulmilch verkaufen.
[GB] We help to sell school´s milk.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Dolní Poustevna je nejmladší město v Děčínském okrese. Bydlí tu asi 2000 obyvatel.
[D] Dolní Poustevna ist die jüngste Stadt in dem Kreis Decin. Hier wohnen ungefähr 2000 Einwohner.
[GB] Dolní Poustevna is the youngest town of Decin district. Our town has 2000 people.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Dolní Poustevně je hraniční přechod do SRN - Sebnitz. V okolí je mnoho lesů.
[D] Bei uns ist der Grenzübergang in BRD Dolní Poustevna - Sebnitz. In der Umgebung sind viele Wälder.
[GB] There is frontier´s passage to Germany - Sebnitz - Dolní Doustevna. There are a lot of woods around our town.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger