Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Havlíčkův Brod - Žižkov, třída 3. C

 Škola - Schule - School
Základní škola
Konečná 1884
580 01 Havlíčkův Brod
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Speciální třída - 5 dětí, 3 chlapci, 2 dívky, Třídní učitelka Soňa Švejdová
[D] Specialklasse - 5 kinder, 3 Jungen, 2 Mädchen, Klassenlehrerin Sona Svejdova
[GB] Special class - 5 children, 3 boys, 2 girls, teacher Sona Svejdova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Každý den čteme, píšeme, počítáme. Nejraději zpíváme, cvičíme, malujeme a něco vyrábíme. Také se učíme pomocí počítačů.
[D] Jeden Tag lesen, schreiben, rechnen. Am liebsten singen wir, turnen, malen und etwas bauen.Wir lernen auch mit Computer.
[GB] We learn read, write, calculate every day. The best is, when we sing, sport, paint and somethink make. We learn with computer, too.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Líbí se nám koutek na koberci, kde má každý svůj polštářek.
[D] Es gefällt uns ein Platz an einen Tepich, wo hat jedes Kind sein Polster.
[GB] Nice is place on carpet. Everybody has cushion here.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Havlíčkův Brod leží ve Východních Čechách, uprostřed Českomoravské vrchoviny.
[D] Unsere Stadt befindet sich in Ost Tschechien.
[GB] Our town is situated in East Bohemia in the middle of Czech - Moravia highlands.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Havlíčkově Brodě se narodil spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský.
[D] In Havlickuv Brod ist Schriftsteller und Journalist Karel Havlicek Borovsky geboren.
[GB] In Havlickuv Brod was born writer and journalist Karel Havlicek Borovsky.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger