Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Speciální škola pro sluchově postižené

 Škola - Schule - School
Speciální škola pro sluchově postižené
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové
e-mail: XXX@XXX.cz
URL: http://www.XXXXX.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 7 kluků ze smíšených tříd, vychovatelka: Tereza Neníčková
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ]
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger