Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Hrochův Týnec, třída 5. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Nádražní 253
538 63 Hrochův Týnec
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída 5. A má celkem 28 žáků (15 chlapců a 13 děvčat). Naše třídní učitelka je Zdena Dvořáková.
[D] Unsere Klasse hat zusammen 28 Schüler. Unsere Klassenlehrerin ist Zdena Dvorakova.
[GB] Our class 5. A has got 28 pupils (15 boys and 13 girls). Our teacher is Miss Zdena Dvořáková.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Ve škole se učíme český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, přírodopis, tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu. Náš oblíbený předmět je angličtina a tělocvik.
[D] In der Schule lernen wir verschiedene Facher. Mein beliebster Fäch sind Englisch und Turnen.
[GB] At school we have got different subjects. Our favourite subject is English and PE.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Zajímavou věcí v naší třídě jsou třídní hodiny.
[D] Interessante Sache in unserer Klasse sind Klassenuhren.
[GB] An interesting thing in our classroom is the clock.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Hrochův Týnec je malé město, vzdálené od Prahy asi 150 km.
[D] Hrochův Týnec ist kleine Stadt entfernt von Prag etwa 150 km.
[GB] Hrochův Týnec is a small town 150 km from Prague.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Zajímavostí v našem městě je zámeček s velkým parkem.
[D] Interessante in unserer Stadt ist das Schlos mit grossem Park.
[GB] A point of interest in our town is a small castle with a large park.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger