Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Jílovice, 5. třída)

 Škola - Schule - School
Základní škola
373 32 Jílovice
okres České Budějovice
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. ročník, 6 chlapců a 4 děvčata, třídní učitelka Jana Pokorná
[D] Klasse 5, 6 Jungen und 4 Mädchen, Klassenlehrerin Jana Pokorná
[GB] Class 5, 6 boys, 4 girls, teacher Jana Pokorná
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Nejraději se učíme přírodovědu, český jazyk, německý jazyk a vlastivědu.
[D] Am liebsten lernen wir Biologie, Tschechisch, Deutsch und Erdkunde.
[GB] We like learning Science, Czech and German (most).
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Chodíme do keramického klubu. výrobky jsme vystavovali na vánoční výstavě Obecního úřadu.
[D] Wir besuchen die Keramikgruppe. Unsere Erzeugnisse haben wir an der Weihnachtsausstellung.
[GB] We attend ceramic club. We exposed our products at the Christmas exibition of our village authority.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše obec se nachází v Jižních Čechách nedaleko Třeboně. Je zde hodně lesů a rybníků.
[D] Unser Dorf befindet sich in Südböhmen, nicht weit von Třeboň. Hier gibt es viele Teiche und Wälder.
[GB] Our village is situated in Southern Bohemia, near of the town Třeboň. There are lot of woods and ponds here.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nejcennější památkou je kostel sv. Jakuba z roku 1370.
[D] Die werteste Sehenswürdigkeit ist Sankt Jakub Kirche aus dem Jahre 1370.
[GB] The church of St. James from the year 1370 is the most valuable building.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger