Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Košice, Užhorodská 39, trieda 6. c

 Škola - Schule - School
Základná škola
Užhorodská 39
040 11 Košice
Slovensko
e-mail: zsu@zsuzhorodska.sk
www.zsuzhorodska.sk
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] 25 chlapcov
[D] Die Anzahl der Schűler: 25 Jungen
[GB] Number of pupils : 25 boys
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Predmety : povinné : SJ, A, D, Ov, Z, M, Pr, F, Ev, Nv, Hv, Vv, Tu športová príprava nepovinné : cvičenia zo Sj, M, F Zaujmový útvar : Práca s počítačom, v rámci ktorého nahrali piesne : V zahradečke pod okienkom, Tisíc mil
[D] Pflichtpfächer:Schlowakisch,Englisch,Gesichte,Mathematik,Biologie, Physik,Religion,Musik,Zeichnen,Turnen,Sport-vorbereitung,Bűrgenunterricht.Etischzeihung Die Unpflichtűbungen:Slowakisch,Mathematik,Physik Die Zirkel:Computer -wir nehmen die Lieder auf (Volkslieder). Interesse: Fussball,Computer,Singen,Malen,verschiedene Wettbewerbe,(matematische,biologische),Tishtennis. Wir haben auch Schulzeitschrift "Záblesk" ( r Schwimmer)
[GB] Subjects : Slovak language, Mathematics, Engl. language, Science, Biology, Humanities, Music, Art, Geography, R.E, Inf., Tech., P.E and games. Specialization: Football. Intrests: The boys like working with computers, singing and drawing. They also take part in different competitions of mathematics, biology ,creative writing or table - tennis.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Športová trieda – so zameraním na futbal V rámci Slovenska sa umiestňujú na popredných miestach.Hrali aj v zahraničí – Maďarsko, Rakúsko. Na futbalové zápasy sa pripravujú v rámci športovej prípravy ( v dopoludňajších hodinách ), tréningy, plaváreň, sauna ( v popoludňajších hodinách ). Chystajú sa do ŠVP na Kojšov, okr. Košice- okolie, kde budú mať vyučovanie, tréningy v telocvični, lyžovanie.
[D] Wir sind sportliche Klasse mit der Fussballvorsatz.Wir haben sehr gute Erfolge in der Slowakeii,aber wir haben auch im Ausland gespielt z.B in Ungarn ,Ősterreich,Italien . Nachmittags wir spielen täglich Fussball, wir schwimmen ,wir besuchen Sauna usw.
[GB] The class have played football matches all around Slovak Republic and have done well at many tournaments. The boys have played abroad as well, for example in Hungary or Australia. They are prepared and trained in the morning and also in the afternoon hours. This includes training sessions, swimming and sauna.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naše mesto: Vitajte v Košiciach, v metropole východného Slovenska. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou a pýchou mesta je Dóm sv. Alžbety. Pri prechádzke po Hlavnej ulici sa určite pristavíte pri "Spievajúcej" fontáne pred Štátnym divadlom. Navštívte Botanickú záhradu (uchováva približne 4 tisíc rastlinných druhov a kultivarov) a Zoologickú záhradu v Kavečanoch (rozlohou 278,3ha je najväčšia v strednej Európe). Blízke okolie Košíc ponúka viacero príležitostí využitia voľného času na šport, oddych a zábavu - Alpínka (atrakciou je detský vláčik), Kavečany (tobogánová dráha, terény pre zjazdové i bežecké lyžovanie), plážové kúpalisko Nad Jazerom (vodné lyžovanie pomocou lyžiarskeho vleku) a ďalšie.
[D] Košice: 250 000 Einwohner Die Stadt hat sehr viele historische Gebäude. Košice ist interessant mit Laufmaraton,Ostslowakischeeisenwerken, die im Jahre 1973 gegrűndet waren. Juraj Barbarič hat am 11.11.1995 einen Zugwagon gezogen. Er wiegte 200 t und er hat 12 m gezogen.
[GB] Our city: Welcome to Košice, the metropolis of Eastern Slovakia. The most important piece of heritage and pride of the city is the Catedral of St. Elizabeth. While walking along the Main Street take a look at the "Singing" fountain in front of the teathre building. Visit the Botanical Gardens (keep approximately 4000 species of natural and specially-bred plants) and the Zoological Gardens of Kavečany (spreading over 278,3 hectares is the largest in Central Europe). The close environs of Košice offer many opportunties for spending leisure time on sport, relaxation or entertainment - at Alpinka (an attraction is children train), Kavečany (the dry toboggan run, well-tended downhill ski slopes and crosscountry ski track), the beach bathing area Nad Jazerom (offers the chance to do water-skiing on the ski-tow) and many more.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger