Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Schulhaus Limberg, Klasse 3 - 4, Switzerland

 Škola - Schule - School
Schulhaus Limberg
Wangen 3
CH - 8700 Forch
schule.limberg@bluewin.ch
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 3. a 4. třída,13 chlapců, 6 dívek, třídní učitelka: Käthi Freund
[D] 3. und 4. Klasse, 13 Jungen, 6 Mädchen, Klassenlehrerin: Käthi Freund
[GB] 3. und 4. Klasse, 13 Jungen, 6 Mädchen, Teacher: Käthi Freund
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, němčinu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, plavání, výtvarnou vých., náboženství, pracovní vyučování, lidé a životní prostředí
[D] Mathematik, Deutsch, Musik, Turnen, Schwimmen, Zeichnen, Handarbeit, Biblische Geschichte, Mensch und Umwelt, Lebenskunde
[GB] Maths, German, Music, Sport, Art, Craft, Swimming,
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Každou přestávku hrajeme stolní tenis.
[D] Jede Pause spielen wir Pingpong.
[GB] Every school break we play table tennis.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše škola patří k obci Küsnacht. Küsnacht leží na pravém břehu jezera (Zürichsee), vzdálené 8 km od Zürichu.
[D] Unsere Schulhaus gehört zur Gemeinde Küsnacht. Küsnacht liegt am rechten Ufer des Zürichsees, 8 km von Zürich entfernt.
[GB] Our school belongs to the village of Küsnacht. Küsnacht is situated on the left side of the Zürichsee, 8 km far from Züricht.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V blízkosti naší školy se nachází památník - vzpomínka na první světovou válku.
[D] In der Nähe unserer Schule befindet sich das Forchdenkmal - eine Erinnerung an den Ersten Weltkrieg.
[GB] There is a monument near our school. It is a memory of the First World War.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger