Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad, třída 1. A

 Škola - Schule - School
Základní škola K. V. Raise
Komenského 95
507 81 Lázně Bělohrad
E-mail: zs-lb@iol.cz
URL:
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 1.A, 13 děvčat, 14 chlapců, třídní učitelka Eva Nekovaříková.
[D] Unsere Klasse 1.A, 13 Mädchen, 14 Jungen, die Klassenlehrerin Eva Nekovaříková
[GB] Our class 1.A, 13 girls, 14 boys, teacher Eva Nekovaříková.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, hudební výchovu a pracovní vyučování. Nejraději máme tělesnou výchovu
[D] Tschechisch, Mathematik, Kunst, Turnen, Musik und die Arbeit in der Werkstätte. Am liebsten haben wir Turnen.
[GB] Czech language, maths, science, art, P.E., music and craft. We like P.E. best.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Vyrobili jsme si papírové koruny na hlavy, které používáme při psaní.
[D] Wir haben die Papierkronen auf die Köpfe erzeugt, welche benutzen wir bei Schreiben.
[GB] We have made the paper crowns on the heads, we use them for writing.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše lázeňské město leží ve východních Čechách. Léčí se zde pohybové ústrojí. Součástí lázní je dětská léčebna.
[D] Unsere Badstadt liegt in Ostböhmen.Hier kuriert man die hemaglichkeite Organe. Wir haben hier aucl das Sanatorium für Kinder.
[GB] Our spa town is situated in the Eastern Bohemia. Patients can cure the diseade of moving system there. There is a children medical institution in spa.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Ve městě je pěkný park, tenisové kurty, zámek a nedaleko stojí krásný kostelík Byšičky.
[D] In der Stadt ist ein schöner Park, ein Tennisplatz, ein Schloss und nicht weit steht eine hübsche Kirsche – Byšičky.
[GB] There are a nice park, tennis court, the castle and near the town the beautiful church Byšičky.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger