Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Liběšice, třída II., roč. 3. - 5.

 Škola - Schule - School
Základní škola a Mateřská škola
439 63 Liběšice 61
okr. Louny
tel. 0397/76 50 33
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Třída 1.- 5., 15 děvčat,11 chlapců, ředitelka Mgr. Danuše Manová, učitelky Mgr. Irena Trefilová, Zdeňka Kantáriková
[D] Klasse 1.- 5., 15 Mädchen, 11 Jungen, Direktorin Mgr. Danuše Manová, Lehrerinnen Mgr. Irena Trefilová, Zdeňka Kantáriková
[GB] Class 1.- 5., 15 girls, 11 boys, director Mgr. Danuše Manová, teachers Mgr. Irena Trefilová, Zdeňka Kantáriková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se všem předmětům, z jazyků němčině. Máme rádi plavecký výcvik a výuku na dopravním hřišti. Začínáme pracovat na počítačích.
[D] Wir lernen alle Lehrfächer, aus den sprachen ist das Deutsch.
Wir lieben Schwimmausbildung und den Unterricht am Verkehrplatz. Wir beginnen am PC lernen.
[GB] We learn all subjects. From foreigen languages is it German. We like swimming training and traffic education. We begin to operate the PC.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Máme výbornou spolupráci s obecní knihovnou, která pro nás pořádá soutěže.
[D] Wir haben eine augezeichnete Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek, die für uns die Wettbewerbe macht.
[GB] We have excellent co-operation with municipal library which organize for us competitions.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Liběšice leží 6,5 km od Žatce ve chmelařské oblasti. První zpráva o obci pochází ze 13. století. V blízkém Líčkově roste dvousetletý dub, obvod má 450 cm, výšku 20 m.
[D] Unsere Ortschaft liegt 6,5 km von Zatec im Hopfengebiet. Die erste Nachricht vom Dorf ist aus dem 13. Jahrhundert. In der Nähe von Lickov wächst 200 jährige Sommereiche, der Kreisumfang ist 450 cm, Höhe ist 20 m.
[GB] Our village is situated 6,5 km from Zatec in hop region. First relation about locality originate from 13.th century. In near by Lickov there grows two hundred years old oak, its girth is 450 cm, hight 20 m.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Kostel svatého Martina byl původně gotický, v 18. stol. přestavěný na barokní s věží a mariánskou kaplí.
[D]Die Sankt-Martin-Kirche war unsprünglich gotisch, im 18. Jh. war auf barock mit dem Turm und der Maria Kapelle umgebaut.
[GB] Church of St. Martin originally Gothic was in 18th century rebuilt in baroque style with Marian's chapel.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger