Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Lískovec, okr. Frýdek - Místek, 5. třída

 Škola - Schule - School
ZŠ Lískovec, K Sedlištím 323
Frýdek - Místek
738 01
E-mail: zakladni.skola@liskovec.cz
URL: www.liskovec.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 23 žáků, třídní učitelka: Pavla Ondráčková
[D] 23 Schüller, Klassenlehrerin: Pavla Ondrackova
[GB] 23 boys and girls teacher Pavla Ondrackova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se číst, psát a počítat. Rádi kreslíme a cvičíme.
[D] In der Schule lernen wir lesen, schreiben und rechnen. Wir malen und turnen gern
[GB] We learn reading, writing and couning in the school. We like drawing and gym lessons.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Nejvíce se nám ve třídě líbí počítač. Můžeme o přestávkách používat Internet.
[D] Am meisten liebt uns in der Klasse der Rechner. Wir können durch der Pause dem Internet Benützen.
[GB] In our classroom there is a computer. We like it very much. We can use Internet, when we have a break.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Lískovec leží v nejvýchodnějším okresu České republiky. Lískovec má přibližně 2000 obyvatel. Jsme součástí okresního města Frýdku - Místku.
[D] Lískovec liegt im am östligen Kreis der Tschechischn Republik. In dem Lískovec Wornt etwa zwei Tausent Ein wokner. Lískovec its der Bestandteal der Stadt Frýdek - Místek.
[GB] Lískovec is situated in the eastest district of the Czech Republic. There live about 2000 people. It is the part of the town Frýdek - Místek.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V naší obci je zajímavý, velmi starý kostel. Je zasvěcen sv. Šimonovi a sv. Judovi. Zajímavostí je,že nestojí na kopci, ale v dolině.
[D] In der unseren Gemeinde befindet sich sehr interessante alte Kirche St. Šimon (Schimon) und St. Juda. Die Merkwürdigkeit ist, dass die Hügel nicht auf dem steht, aber in der Talebene.
[GB] In our community there is an interesting and a very old church. It is dedicated to St. Šimon and St. Juda. The interest is that it isn'ť on the hill but it is in the walley.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger