Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Masarykova ZŠ Lubenec, třída 5.

 Škola - Schule - School
Masarykova základní škola
Karlovarská 181
439 83 LUBENEC
okr. Louny
E-mail: zslubenec@worldonline.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. třída,třídní učitelka: Eva Antoniová, 13 žáků - chlapců 5, děvčat 8
[D] 5. Klasse, Klassenlehrerin Eva Antoniová, 13 Schüler - Jungen 5, Mädchen 8
[GB] 5th Class, Class master Eva Antoniová, 13 pupils, girls 5 and boys 8
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Nejraději máme přírodovědu, vlastivědu a jazykové předměty, český a německý jazyk. Ve vlastivědě a přírodovědě pracujeme s mapou. V češtině a němčině pracujeme na počítačích.
[D] Am liebsten haben wir die Heimatkunde, das Wissenschaft und die Sprachenunterrichte die Tschechische und Deustche Sprache. In der Wissenschaft und Naturkunde arbeiten wir mit einer Landkarte. In den Sprachenunterrichten nűtzen wir die Computer aus.
[GB] Our favourite subjects are Czech and German language, natural science and homeland study. We work with the computers and with other aid.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Při čtení jsme probírali téma "Pohádky". Celý den jsme se učili v pohádkových kostýmech a jednali jako představované bytosti.
[D] Beim Lesen haben wir das Thema "Märchen" durchgenommen. Den ganzen Tag haben wir in den Märchenkostümen gelernt und haben uns wie das vorgestellte Märchenwesen bekommen.
[GB] Our topic was "The tailes". We have learnt and acted on taile's being behalf whole day.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Obec Lubenec je v severních Čechách, okres Louny, v Jesenické pahorkatině, na říčce Blšance. Má 1557 obyvatel (1998), byla založena roku 1115. Vyrábí se zde porcelán. Obec zdobí pseudogotický kostel z roku 1846.
[D] Das Dorf im Nordbőhmen, im Bezirk Louny im Hügelland Jesenice an dem Flüsschen Blšanka. In dem Jahr 1998 wőhnt hier 1557 Einwohner. Lubenz hat in Jahr 1115 gegründet. Es erzeugt man hier Porzellan. Die Dominaute des Doefes ist eine pseudogotische Kirche aus dem Jahr 1846.
[GB] The village of Lubenec is in the north of the Czech Republic, district of Louny, in Jesenice highland on little river Blšanka. Lubenec has got 1557 inhabitants it was found in 1115y. The porcelain is made here. The gotic churche from 1846 decorates the village.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Název Lubenec, dříve Lub, pochází z kůry stromů, kterou pokrývali Slované střechy. Karel Čapek psal o okolí Lubence v povídce Modrá chryzantéma.
[D] Die Benennung Lubenz frűher Lub stammt aus der Bind der Bäume, mit der Slawen die Dächen bedecken. Der Schrifsteller Karel Čapek hat die Umgebung den Lubenz in der Geschichte "Blaue Chrysantheme" beschriben.
[GB] The name Lubenec, only Lub, Lub was the bark of the trees that Slav conered their roofs. Karel Čapek wrote the story "The blue chrysanthemum". This story is about surroundings of Lubenec.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger