Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Lubná - Sebranice, třída II.A

 Škola - Schule - School
Základní škola Lubná - Sebranice
Sebranice 14
569 62
E-mail:
URL:
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] ] II.A, 7 chlapců, 11 dívek, třídní učitelka: Martina Černá
[D] II.A, 7 Jungen, 11 Mädchen, Klassenlehrerin: Martina Černá
[GB] II.A, 7 boys, 11 girls, Teacher: Martina Černá
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk (psaní, čtení), Matematiku, Prvouku,Výtvarnou výchovu, Hudební výchovu, Pracovní činnosti, Tělesnou výchovu
[D] Tchechisch, Mathematik,Malen, Musik, Sport
[GB] Czech language (writing,reading), Maths, First Science, Art, Music, Working Activities, Sport
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Můžeme sedět na koberci a povídat si. Při hodině píšeme na tabuli. Sedíme se svými kamarády ve spojených lavicích.
[D]
[GB] We can sit on the carpet and speak together. In our lesson we write on the blackboard. We sit with our friends in joint desks.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Obec Sebranice obsadila v roce 2000 2. místo v celostátní soutěži "Vesnice roku". V této obci je Salesiánské centrum Dona Bosca, které se věnuje dětem v jejich volném čase.
[D]
[GB] Last year this village Sebranice obtained the second place in competition " The Village of the Year". In this village The centre of Salesians of Don Bosco looks after young children in their leisure time
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Sebranice leží v kraji B.Smetany (Litomyšl) a B. Martinů (Polička).Ve Vysokém lese blízko Sebranic se nachází Chráněné naleziště "Sněženky".
[D]
[GB] This village is situated in the area of music componists B. Smetana (Litomyšl) and B. Martinů (Polička). Save finding place of Snowdrops is in High Wood near the Sebranice.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger