Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Náchod - Babí, 4. ročník

 Škola - Schule - School
Základní škola Babí
547 01 Náchod
E-mail: zs.nachod.babi@worldonline.cz
URL:
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 9 dívek, 6 chlapců, třídní učitelka Monika Jelínková
[D] 9 Mädchen, 6 Jungen, Lehrerin Monika Jelínková
[GB] 9 girls, 6 boys, teacher Monika Jelínková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, pracovní výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu. Nejraději se učíme tělesnou výchovu, matematiku a anglický jazyk.
[D] Tschchechisch, Mathematik, Englisch, Heimatkunde, Naturkunde, Sport. Am liebsten lernen wir Sport, Mathematik und Englisch.
[GB] Czech, mathematics, English, science, music, arts, and sports. Our favourites are P. E., mathematics and English.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] O přestávkách hrajeme hru "Milionář"
[D] Als haben wir die Pause zwischen der Stunden (Wegen die Pause) spielen wir die Spiele "Millionaire"
[GB] During breaks we enjoy ourself playing a game "Millionaire"
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše obec Babí leží nedaleko města Náchod.
[D] Unsere Gemeinde Babi liegt unweit von der Stadt Nachod.
[GB] Our village Babi is near the town Nachod
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Náchodě stojí renesanční zámek, kde můžeme vidět i dva živé medvědy - Ludvíka a Dášu.
[D] Im Nachod steht ein renesanz Schlos wo zwei Baren - Ludvik und Dascha leben.
[GB] There is a nice renaisance castle, where you can see also two real bears - Ludvik and Dasa.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger