Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Komenského, Nové Město n. Metují, 5. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Komenského 15
Nové město nad Metují
549 01
zskom@novemestonm.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. A , 11 chlapců, 13 děvčat, třídní učitelka: Lenka Tláskalová
[D] 5. A, 11 Jungen, 13 Mädchen, Klassenlehrerin: Lenka Tláskalová
[GB] 5. A, 11 boys, 13 girls, Teacher: Lenka Tláskalová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematika, český jazyk, přírodopis, vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, anglický a německý jazyk. Nejvíce se nám líbí: přírodopis, matematika, tělesná výchova, výtvarná výchova.
[D] Mathematik, Tschechisch, Naturkunde, Heimatkunde, Musik, Malen, Sport, Englisch, Deutsch. Am meisten gefallen uns: Naturkunde, Mathematik, Sport, Malen.
[GB] Czech language, Math, P. E., English, German. We like best: P. E., Math, Art, Science, Geography
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě bylo malé terárium, kde byl gekončík noční a želva. Krmili jsme je a napájeli.
[D] In der Klasse war ein Terrarium. In diesem Terrarium waren "Gekončík noční" und die Schildkrohe. Wir futterten sie und tranken.
[GB] In the class was a small terrarium, where was a lizard and a tartoise. We fed them and we gawe them water.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Nové Město nad Metují leží nedaleko Orlických hor. Jsou zde krásné kulturní památky, například zámek, zřícenina hradu Výrov, lázně Rezek a krásná příroda.
[D] Die Neustadt an der Mettau liegt unweit des Adlergebirges. Hier befinden sich schöne kulturelle Sehenswürdigkeiten, z. B. das Schloss, Die Burgruine Výrov, der Kurort Rezek und Herliche Natur.
[GB] Nové Město nad Metují is situated not far from the Orlické mountains. There are a lot of beautiful sightseeing - the castle, ruin of the castle Výrov, the Rezek health resort and a beautiful landscape around.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Novoměstský zámek založen roku 1501, kde před mnoha lety strašila černá paní novoměstská.
[D] Das Schloss wurde im Jahre 1501 gegründet. Vor vielen Jahren spukte hier eine neustadte schwarze Frau.
[GB] The castle was established in 1501. A Black lady of Nové Město haunted there many years ago.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger