Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, 5. A

 Škola - Schule - School
Adresa: ZŠ Malecí
Školní 1000
Nové Město nad Metují
549 01
e-mail: zs.maleci@novemestonm.cz
URL: http://zsmaleci.web.worldonline.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. A, 10 chlapců, 14 dívek, třídní učitelka: Nikol Chmelíková
[D] 5. A, 10 Jungen, 14 Mädchen, Klassenlehrerin: Nikol Chmelíková
[GB] 5. A, 10 boys, 14 girls, Teacher: Nikol Chmelíková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, anglický jazyk, výtvarnou výchovu, tělesnou vých., hudební vých., pracovní vyučování.
[D] Was lernen wir: Tchechisch, Mathematik, Heimatkunde, Naturkunde, Sport, Musik, Malen, Englisch, Werkuntericht.
[GB] Czech language, Maths, Geography, Science, English, Art, Sport, Music, Craft.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Jednou jsme měli kloboukový den a učili jsme se s kloboukem na hlavě.
[D] Einmal hatten wir einen "Hutentag" und lernten den ganzen Tag mit einem Hut auf dem Kopf.
[GB] Once we enjoyed "a hat day"- we had lessons with hats on our heads the whole day.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město bylo založeno r. 1501 Janem Černčickým z Kácova. Protéká zde řeka Metuje.
[D] Unsere Stadt wurde im Jahre 1501 von Jan Černčický aus Kácov gegründet. Durch die Stadt fliesst der Fluss Metuje.
[GB] Our town was established in 1501 by Jan Čerčický of Kácov. We have got a river in our town called the Metuje.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Je zde zámek z 15. století se sochami od Matyáše Brauna a starobylé náměstí s podloubím.
[D] Hier gibt es das Schloss aus 15. Jahrhundert mit den Statuen von Matyáš Braun und einen altertümlichen Marktplatz mit den Lauben.
[GB] There is a nice castle from the 15th century with statues by Matyáš Braun and an old square with arcades.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger