Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Opočnice, okres Nymburk, třída II.

 Škola - Schule - School
Základní škola
Opočnice 23
289 04
okres Nymburk
E-mail: jrydl@iol.cz
URL: http://www.okres-nymburk.cz/skola-opocnice
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] I. třída / 1. ročník 3 chlapci I. třída / 2. ročník 2 chlapci, 1 děvče I. třída / 3. ročník 5 chlapců, 4 děvčata, třídní učitelka: Denisa Hrdiková II. třída / 4. ročník 3 chlapci, 6 děvčat II. třída / 5. ročník 5 chlapců, 2 děvčata, třídní učitel: Mgr. Jan Rydl
[D] Klasse I. / 1. 3 Jungen Klasse I. / 2. 2 Jungen, 1 Mädchen Klasse I. / 3. 5 Jungen, 4 Mädchen, Klassenlehrerin: Denisa Hrdinkova Klasse II. / 4. 3 Jungen, 6 Mädchen Klasse II. / 5. 5 Jungen, 2 Mädchen, Klassenlehrer: Mgr. Jan Rydl
[GB] I. FIRST GRADE 3 boys I. SECOND GRADE 2 boys, 1 girl I. THIRD GRADE 5 boys, 4 girls, Teacher: Denisa Hrdinková II.FOUR GRADE 3 boys, 6 girls II.FIVE GRADE 5 boys, 2 girls, Teacher: Mgr. Jan Rydl
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, anglický jazyk, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, navíc máme dramatickou výchovu. Rádi zpíváme a sportujeme. Při výuce využíváme i pět našich počítačů. Po vyučování máme možnost navštěvovat nepovinné předměty sborový zpěv, pohybové hry a kroužek německého jazyka, výtvarné výchovy a výpočetní techniky. Někteří z nás pravidelně docházejí i do hodin hry na klavír.
[D] Mathematik, Tschechisch, Anglisch, Heimatskunde, Naturwissenschaft, Kunst-Zeichen, Musik, Sport, überdies haben wir dramatischen Unterricht Theater. Wir singen und turnen gern. Während des Unterrichtes nutzen wir auch unsere fünf Computer aus. Nach dem Untericht haben wir die Möglichkeit, fakultative Lehrfächer zu besuchen z.B. verschiedene Zirkel: Chor-, Sport-, Kunst- und Computerzirkel und Deutschkurs. Manche von uns besuchen regelmössig auch Klavierspiel.
[GB] Mathematics, Czech, English, homeland study, natural science, art, music, gymnastics, we also learn drama. We like singing and sports. There are five computers available in our school to help us study. We can go to optional lessons of choral singing, physical education, German, art and computer science. Some of us learn to play the piano.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Pravidelně každý rok na jaře pořádáme sportovní den se žáky základní školy ze sousední obce a vystupujeme v dětském kulturním programu na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Školní rok končíme slavností na školní zahradě. Naše škola se zapojila do projektu "Slunce do škol".
[D] Jedes Jahr im Frählich organisieren wir einer Sporttag mit Schülern aus Schule des Nachbardorfes und wir tuten in dem Kinderkulturprogramm in Poděbrady auf. Das Schuljahr enden wir mit dem Abschlussabend im Schulgarten. Unsere Schule beteiligtsich auch an dem Projekt "Sonne in die Schulen".
[GB] We organize a sport day together with pupils from neighbouring village school every spring. We also participate a children´s culture programme on spa colonade in the town of Poděbrady. Every year we have a party in the garden where we say good bye to the school year. Our school is participating in the project "Let the sunshine to schools."
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše obec leží ve východní části okresu Nymburk při státní silnici č. 11 Hradec Králové - Praha, 12 km východně od Poděbrad.
[D] Unsere Gemeinde liegt im östlichen Teil des Bezikes Nymburk, der Staatsstrasse Nr. 11 Hradec Králové - Praha entlang, 12 km östlich von Poděbrady entfernt.
[GB] Our village is laying in the eastern part of the Nymburk district, close to a state road No. 11 Hradec Králové - Prague, 12 km east from Poděbrady town.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Zajímavostí v nedalekém okolí obce je slovanské hradiště v Libici nad Cidlinou a známé lázeňské město Poděbrady, kde se léčí onemocnění srdce. Ke zvláštnostem patří i národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora s odborným chovem daňka. Dávnými pověstmi o spících rytířích je obestřen vrch Oškobrh.
[D] Die Schenswürdikeiten in der Umgebung des Dorfes sind z.B. die slawische Burgstätte in Libice nad Cidlinou und das bekannte Heilbad Poděbrady, wo die Herzbeschwerden geheit werden. Zu den Besonderheiten gehört auch das nationale Naturgebiet "Žehuň - Teich und Žehuň - Wildpark mit der fachlichen Damkischzucht". Der Hügel Oškobrh ist mit den alten Sagen über schlafende Ritter umgenoben.
[GB] Close to village, in Libice nad Cidlinou, is a Slavonic castle site and a well-known spa town Poděbrady, where heart diseases are cured. To the curiosities belongs the national park "Žehuňský rybník" and "Žehuňská obora" where deers are breeded. Ancient legends about sleeping knights are connected with Oškobrh hill.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger