Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Ostrov, okr. Ústí nad Orlicí, 3. a 4. roč.

 Škola - Schule - School
Základní škola
Ostrov 74
561 22 Ostrov
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 3. a 4. ročník, 8 chlapců a 5 dívek, učitelka Hana Zápecová
[D] 3. und 4. Jahr, 8 Jungen, 5 Mädchen, Lehrerin: Hana Zapecova
[GB] 3rd and 4th year, 8 boys, 5 girls, teacher: Hana Zapecova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu, přírodovědu, Výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu, pracovní činnosti. Nejraději máme anglický jazyk, výtvarnou a tělesnou výchovu.
[D] Mathe, Tschechisch, Englisch, Geographie, Naturkunde, Malen, Musik, Sport, Werken. Am liebsten haben wir Englisch, Malen und Sport.
[GB] Maths, Czech language, English language, elementary science, geograpgy, natural science, arts, music, PT, crafts. We like English language, arts and PT most of all.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Na stěně máme dlouhou housenku Jackie. Jackie nás učí anglická slovíčka.
[D] An der Wand haben wir eine lange Raupe Jackie. Jackie lehrt uns englische Wörte.
[GB] We've got long caterpillar Jackie on the side. Jackie learns us English words.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Ostrov se nachází ve východních Čechách v podhůří Orlických hor. V blízkosti naší obce je chráněné území "Ceskotřebovské stěny"
[D] Ostrov befindet sich in Ostböhmen am Fuss der Adlergebirge. In der Nähe unsere Gemeinde ist Naturschutzgebiet "Ceskotrebovske steny (Steinberg)".
[GB] Ostrov is situated in Eastern Bohemia on the foot of the Eagles mountains. Near our village, there is a protected area "Ceskotrebovske steny".
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Iraklion je závodní kůň, který vyhrál hodně závodů v České republice a na Slovensku. Na Slovensku byl vyhlášen jako "Kůň roku 2000".
[D] Iraklion ist Rennpferd, der manche Rennen in der Tschechischen Republik und auch in der Slowakei gewonnen hat. Er wurde als "Pferd des Jahres 2000" in der Slowakei bekanntgemacht.
[GB] Iraklion is a racing horse which won many horse-races in Czech Republic and in Slovakia. It was proclaimed as a "Horse of the year 2000" in Slovakia too.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger