Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Ohrazenice - Pardubice, třída 3. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Trnovská 159
Pardubice
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 10 chlapců, 11 dívek, třídní učitelka: Jitka Rybářová
[D] 10 Jungen, 11 Mädchen, Klasslehrerin: Jitka Rybarova
[GB] 10 boys, 11 girls, teacher: Jitka Rybarova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematika, prvouka, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti.
[D] Tschechische Sprache, Mathematik, Sport, Kunst, Praktische Tätigkeiten, Erdkunde
[GB] Czech language, maths, science, physical education, music, art, craft
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Třídu navštěvuje jednou měsíčně žák Speciální školy Svítání, který se s dětmi za pomoci asistenta celý týden učí. Třída je rozdělena na dvě části- část pro klasickou výuku a herna.
[D] In userer Klasse lehrt auch ein Kőrperbehinderter Schüller mit seinem Assistentem. Unser Klassenzimmer hat zwei Teile. In dem ersten Teil nimmt der Unterrichteil und in dem zweiten Teil erholt sich die Kinder und spielen.
[GB] Our class visits a handicapped pupil (once a month) who learns with children all the week, his assistant helps him. The classroom is divided into 2 parts. In one part we have classical lessons and the other we use for a resting and games.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Pardubice leží ve východních Čechách. Mezi nejznámější památky patří Zelená brána, renesanční zámek a kostel sv. Bartoloměje.
[D] Pardubice befindet sich im Ostböhmen. Zu ihren bekantesten Sehenswürdigkeiten gehőren: Das Grüne Tor, das Schloß im Renaisance Still und die Kirche Sant Bartholomeus. In der Umgebund der Stadt gibt es die Bergruine Kuněticer Berg.
[GB] Pardubice is situated in East Bohemia. Our town is most famous for the Green Gate, the renaissance Castle and St. Bartholomeus' church. In the distance from the town you can see a middle-age Castle named Kuneticka mountain.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Okolí Pardubic je známé svými sportovišti- stadionem na Plochou dráhu a jezdeckým areálem Velké Pardubické.
[D] Pardubice wird oft eine Sportstadt gennant. Es finden hier alljahrich Pferderennen und Speedwayrennen der Goldene Helm stadt.
[GB] Pardubice is well known as a sport-town. They hold motorbike-races - Speedway and most famous is the Big Pardubice's Steeplechase.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger