Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10, třída 5.

 Škola - Schule - School
Základní škola
Kutnohorská 36
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
e-mail: kutnohorska@volny.cz
URL: http://www.volny.cz/kutnohorska
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. třída, 9 chlapců, 6 děvčat, třídní učitelka: Mgr. Jana HINDLSOVÁ
[D] Klasse: 5, 9 Knaben, 6 Mädchen, Klassenlehrerin: Jana HINDLSOVÁ
[GB] Class: 5, 9 boys, 6 girls, Classteacher: Jana HINDLSOVÁ
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Naše předměty: český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova. Naše oblíbené předměty: matematika, tělesná výchova.
[D] Unsere Fächer: Tschechische Sprache, Mathematik, Naturkunde, Heimatskunde, Englische Sprache, Musik, Sport, Arbeitsunterricht, Kunst. Unsere beliebte Fäche: Mathematik, Sport.
[GB] Our subjects: Czech, Maths, Geography, History, English, Music, P.E., Art, Craft. Our favourite subjects: Maths, P.E.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Vydáváme školní časopis. Jsme nejstarší žáci ve škole.
[D] Wir verlangen den Schulenmagazin. Wir sind die älteste Schüller in unserer Schule.
[GB] We publish the Schoolmagazin. We are the oldest pupils in our school.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Praha je hlavní město ČR. Má jako jediné v republice přes milion obyvatel.
[D] Prag ist die Hauptstadt der tschechischen Republik. Prag hat mehr als 1 Million Einwohnern.
[GB] Prague is the capital of Czech Republic. As the only city in Czech Republic has more than 1 mil. inhabitants.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V současné době probíhá přestavba školy.
[D] Dieser Zeit ist unsere Schule umgebaut.
[GB] At present the school is being adjoined.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger