Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


GJP Poděbrady

 Škola - Schule - School
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166/III
290 01 Poděbrady
E-mail: gjp@gjp.cz
URL: http://www.gjp.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Prima, Mgr. Luboš Kovář, 13 clapců a 16 děvčat
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se: občanskou výchovu, biologii, anglický jazyk, matematiku, německý jazyk, český jazyk, tělesnou výchovu, dějepis, zeměpis, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, fyziku. Nejraději máme: občanskou výchovu a anglický jazyk
[D] Wir lernen: Staatsburgerkunde, Biologie, Englisch, Mathematik, Deutsch, Tschechisch, Sport, Geschichte, Geographie, Musik, Zeichnen, Physik. Wir lieben: Staatsburgerkunde und Englisch.
[GB] We learn: C.E., Biology, English, Maths, German, Czech, P.E., History, Geography, Music, Arts, Physics. We like: C.E., English
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Jeden ze zajímavých objektů naší třídy je antická socha. Představuje hlavu starověkého Římana.
[D] Sehr interesant in unserer Klasse ist die antische Buste. Diese Buste stellt den antik Romer dar.
[GB] The one of interesting objects in our class is the antique statue. It's a head of the antique Roman.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Poděbrady jsou vyhledávané lázeňské město s mnoha velkými parky a krásným zámkem. Zároveň jsou průmyslovým centrem, jelikož jsou v Poděbradech sklárny Bohemia. Město oplývá také kulturou a sportem, je tu divadlo, tenisové kurty, kino, squash, plno hotelů, kaváren a restaurací.
[D] Poděbrady ist eine vielbesuchte Kurstadt mit vielen grunen Parkanlagen und einem schonen Schloss. Poděbrady ist auch eine Industriestadt, weil sich hier eine bekannte Glasfabrik "Bohemia" befindet. Unsere Stadt bietet auch die Moglichkeit fur ein reiches Kultur- und Sportleben an: man kann Stadttheater, Stadtkino, Konzerte besuchen, Tennis, Golf, Squasch spielen, reiten, Radsport machen. Bei uns gibt se viele Hotels, Cafes, und restaurants.
[GB] Poděbrady is a well-known spa town with a lot of large parks and a beautiful castle. Poděbrady is industrial as well, because it has the "Bohenia" glasswork. The town abounds in cultural events and opportunities to practise sports; it has a theatre, squash tennis courts, cinema and plenty of hotels, cafes and restaurants.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Poděbradský zámek byl založen králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. Roku 1427 zdědil tento zámek sedmiletý Jiří z rodu pánů z Kunštátu, budoucí král Jiří z Poděbrad. V současnosti se nachází v zámku nově rekonstruované kino, městské divadlo a muzeum.
[D] Das Poděbrader Schloss wurde unter dem Konig Přemysl Otakar II. im 13. Jahrhundert erbaut. Im Jahre 1427 erbte dieses Schloss 7 jahrig Georg von Geschlecht der Herren von Kunštát, der zukunftige Konig Georg von Poděbrady. Gegenwartig befinden sich im Schloss die neu rekonstrierten Kino und Stadttheater und das Museum.
[GB] The castle of Poděbrady was built by Přemysl Otakar II. in 13 th century. King George of Poděbrady who belongend to the celan of lords of Kunštát - inherited the castle, when he was seven - in 1427. Nowadays the castle is used for cultural purposes - as a cinema, theatre and museum.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger