Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Pohoří, 5. roč. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Pohoří 96
518 01 Dobruška
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5 dívek, 3 chlapci, třídní učitelka Eva Bělohlávková
[D] 5 Mädchen, 3 Jungen, Lehrerin Eva Belohlavkova
[GB] 5 girls, 3 boys, teacher Eva Belohlavkova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, pracovní výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu. Nejraději se učíme matematiku a tělesnou výchovu.
[D] Tschchechisch, Mathematik, Englisch, Heimatkunde, Naturkunde, Sport. Am liebsten lernen wir Mathematik und Sport.
[GB] Czech, mathematics, English, science. We know o lot of informations about music and art. Our favourites are mathematics and P. E.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V naší škole pracuje taneční kroužek Pohořáček. Škola pořádá taneční soutěž Pohořský střevíček.
[D] In unserer Schule ist die Tanzgruppe "Pohoracek". Unsere Schule veranstaltet Tanzwettbewerb "Das Goldschuchen aus Pohori"
[GB] In our school is dancing groop "Pohoracek". Our school organize the dancing contest "Gold lady's shoe from Pohori" everz year
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše obec Pohoří leží nedaleko města Dobrušky. V Pohoří žije asi 600 obyvatel.
[D] Unsere Gemeinde Pohori liegt unweit von der Stadt Dobruska. In Pohori leben etwa 600 Einwohner.
[GB] Our village Pohori is near town Dobruska. In Pohori live about 600 habitants.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Dobrušce stojí rodný domek vlastence F. V. Heka (román A. Jiráska F. L. Věk).
[D] In Dobruska befindet sich das Geburtshaus des Patriot F. V. Hek (Der Roman des A. Jirasek F. L. Věk).
[GB] There is a native house of famous patriot F. V. Hek (the novel F. L. Vek from A. Jirasek) in Dobruska.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger