Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Police nad Metují, třída 3. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Na Babí 190
549 54 Police nad Metují
E-mail: zspolice@zspoluice.cz
URL: http://www.zspolice.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ]
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ]
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger