Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Integrační školní centrum PROINTEPO, s. r. o. Hradec Králové

 Škola - Schule - School
PROINTEPO
Hrubínova 1458
500 02 Hradec Králové
E-mail: prointepo@volny.cz
URL: http://www.volny.cz/prointepo
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ]
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ]
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger