Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Proseč, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola Proseč
okres Chrudim
URL: http://www.prosec.cz/zs/index.html.
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Na fotografii je moje třída 4. A. Chodí do ní 22 dětí, 9 děvčat a 13 chlapců. Naším třídním učitelem je pan František Kašpar. Já se jmenuji Karolína Nováková a jsem na fotografii v první řadě druhá zprava.
[D]
[GB] There is my class 4.A in the picture. There are 22 children in the class. 9 girls and 13 boys. Our class teacher is Mr František Kašpar. My name is Karolina Novakova.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Na naší třídě se mi líbí, že je pěkně velká a je v ní hodně světla. Lavice máme uspořádané ve čtyřech řadách směrem k tabuli. Zde se učíme všechny předměty, jenom na tělocvik chodíme do tělocvičny. Ten nemám moc ráda, protože v něm nejsem moc dobrá.
[D]
[GB] I lake that our classroom, is very large and light room. The desks are in four lines towards the blackboard. We learn everything here except gymnastics. We have got it in our gym. I dont like it much because, I am not good at it.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Nakreslila jsem housle, protože na ně hraje náš pan učitel při hudební výchově. Na celé škole je jediný, kdo na tento nástroj umí hrát. Jeho housle mají krásný hlas a mně se při nich dobře zpívá. Přála bych si, aby si s nimi mohlo zazpívat více žáků.
[D]
[GB] I drew a violin, because our teacher plays the violin during music. He is the only one who can play the violin in our school. His violin sounds nicely. When I hear it. It is easy to sing for me. I would be happy it more pupils can sing with as.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Městečko Proseč se nalézá na jihovýchodě okresu Chrudim. Leží na pokraji Českomoravské vysočiny na severovýchodě Žďárských vrchů, v nadmořské výšce 525 metrů nad mořem. Krajina na Prosečsku je plná hlubokých údolí a lesů. Je to oblast přírodní rezervace Maštale, s pískovcovými skálami, které tvoří kolmé stěny 20 i více metrů vysoké.
[D]
[GB] Proseč is situated in the south-east part of district Chrudim. It is at the edge of The Czech Moravian highlands in the south-east of Ždarske hills, 525 m above see level. The country around Proseč is full of deep valleys and full of forests. There is a natural reservation in the area and It is called Maštale with sandstone rocks. Some of them are more than 20 m high.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V areálu naší školy, hned u vchodu na 1. stupeň, stojí socha spisovatelky Terezy Novákové. Ta měla k Proseči osobní vztah. Na ulici, kde bydlím, zakoupila domek, kde psala své romány. Na její počest se koná jednou za 3 roky literární soutěž Proseč Terezy Novákové pro děti i dospělé.
[D]
[GB] There is statue of a writer - Tereza Novakova at the entrance of one part of the school. She had personal relationship to Proseč. In the strect, where I live, she bought a house and she wrote her novels there. We have got, every three years, a literary compettition for her remembrance. It is called Proseč of Tereza Novakova and It is for children and adults.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger