Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ v Rapšachu, 5. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
378 07 Rapšach 290
Tel. 0333/786120
e-mail: zs.rapsach@worldonline.cz
URL: http://www.mujweb.cz/skolstvi/zsrapsach
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. třída, 9 dívek a 13 chlapců, třídní učitelka Olga IMRICHOVÁ
[D] Fünfte klasse, 9 Mädchen, 13 Jungen, Klassenlehrerin: Olga IMRICHOVA
[GB] 5. class, 9 girls, 13 boys, teacher: Olga IMRICHOVA
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, dramatickou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, němčinu Rádi zpíváme, soutěžíme, učíme se venku
[D] Tschechisch, Mathematik, Geographie, Biologie, Dramatischeerziehung, Musikerziehung, Zeichnen, Körpererziehung, Deutsch
Wir singen gern, wir konkurieren, wir lernen draussen
[GB] Czech language, maths, geography, science, dramatic education, music, art, sport, german language
We like singing, competitious, learning outside
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] O polední přestávce můžeme hrát na školním hřišti košíkovou
[D] Von der Mittagpause können wir Basketball spielen
[GB] We can play basketball on the school playground
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše obec je malé příhraniční vesnička. Má 600 obyvatel. Kromě školy zde najdete i MŠ, ZvŠ, knihovnu, turistickou klubovnu a dva obchody s potravinami
[D] Unsere Ortschaft ist ein kleines Dorf. Das Dorf liegt in dem Grenzgebiet. Es hat 600 Bewohner. Hier kann man auch den Kindergarten, die Spezialschule, die Bibliothek, das turistische Klubhaus und zwei Geschäfte mit Lebensmittel finden
[GB] Our village is small. It is situated by the border with Austria. There live 600 people. We can found here nursery school, special school, library, tourist´s clubroom and two shops
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Kostel svatého Zikmunda z roku 1357. Jsou zde nástěnné malby s výjevy ze života Kristova
[D]Die Sankt-Sigmunds-Kirche vom jahre 1357. Hier gibt es die Wandgemälde mit szenen aus dem Christus leben
[GB] Church of St. Zikmund from 1357 year. There are mural paintings with scene of the Christ´s life


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger