Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

 Škola - Schule - School
Adresa:
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 662
542 33
e-mail: zakladni.skola@zsrtyne.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída: 5.A, 11 chlapců, 14 dívek, třídní učitelka: Jana Mertlíková
[D] Usere Klasse: 5.A, 11 Jungen, 14 Mädchen, Klassenlehrerin: Jana Mertlíková
[GB] Our class: 5.A, 11 boys, 14 girls, Teacher: Jana Mertlíková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Co se učíme: Matematiku, český jazyk, přírodovědu, vlastivědu, tělesnou výchovu, výtvarnou vých., hudební vých., anglický jazyk, německý jazyk, čtení.
[D] Mathematik, Tschechisch, Naturkunde, Heimatskunde, Sport, Kunst, Musik, Englisch, Deutsch, Lesen
[GB] What are we learning. Maths, Czech language, Sport, Art, Music, English lang., German lang., Geography.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Zajímavost ve třídě: U naší školy jsou možnosti sportování a pěkná příroda.
[D] Besonderheit in userer Klasse: In der Umgebung von der Schule gibt es Möglichkeiten für Sport und schöne Natur.
[GB] The interesting thing in the class: The possibility of sport and nature is next to school.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Rtyně je obklopena krásnou přírodou, můžeme zde ocenit různé památky - např. nejstarší dům v Čechách.
[D] Rtyně ist von schöner Natur umgegeben. Wir können hier verschiedene Denkmäler bewundern - zum Beispiel das älteste Haus in Böhmen.
[GB] Rtyně is surround with beatiful nature.There are some historical monuments like the oldest house in the Czech Republic.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Dominantou Rtyně je starodávná zvonice se 3 zvony, která je celá ze dřeva.
[D] Die Dominante von Rtyně bildet der altertümliche Glockenturm, der nur aus Holz gebaut ist.
[GB] The dominating feature of our town is an ancient and wooden belfry with three bells.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger