Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

 Škola - Schule - School
Adresa:
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 662
542 33

e-mail: zakladni.skola@zsrtyne.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída: 5. B, 12 chlapců, 13 dívek, třídní učitelka: Yveta Najmanová
[D] Unsere Klasse: 5. B, 12 Jungen, 13 Mädchen, Klassenlehrerin: Yveta Najmanová
[GB] Our class: 5.B, 12 boys, 13 girls, Teacher: Yveta Najmanová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodopis, výtvarnou výchovu, tělesnou vých., hudební vých., anglický jazyk, německý jazyk, počítače.
[D] Tschechisch, Mathematik, Heimatskunde, Naturkunde, English, Sport, Deutsch, Kunst, Musik, Computer.
[GB] Czech language, Maths English lang., German lang., Sport, Art, Music, Geography, Computer.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Dinosaurus Kosmolochnes je náš talisman třídy.
[D] Dinosaurier Kosmolochnes ist unser Talisman unserer Klasse.
[GB] Dinosaurus Spacelochnes is a talisman of our class.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží ve východních Čechách mezi Trutnovem a Náchodem.
[D] Unsere Stadt liegt in Ostböhmen zwischen Trutnov und Náchod.
[GB] Our town is situated in eastern Bohemia between Trutnov and Náchod.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Monstrkoncert je velká přehlídka dechových orchestrů a mažoretek z celé Evropy.
[D] Monsterkoncert ist eine Blasorchesterparade und Majjorettengruppen aus ganz Europa.
[GB] Monstrkoncert is a big show of brass bands and the marching girls from Europe.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger