Vítáme Vás na stránce třídy 3.C ZŠ Stochov, J.Šípka 434, okr.Kladno

.............................. Toto je naše škola....

.........................................................This is our schoolbuilding.....

............................................................Das ist unser Schulgebäude....

............................ ...............

Das ist unser Schulgeb'auole..D

...a toto jsme my v plné kráse, je nás 21 - 8 slečen a 13 chlapců, naše třídní učitelka se jmenuje Erika Urbanová.

...and these we are here in full beatty, we are all 21 - 8 girls and 13 boys, our teacher's name is Erika Urbanova.

...und das sind wir in ales Pracht und Herrlichkeit,wir sind 21-8 Fräulein und 13 Jungen, unsere Klassenlehrerin heiBt Erika Urbanova

A tady jsou obtisky našich nohou na dveřích do třídy, abychom věděli, kdo k nám opravdu patří!

And these are copies of our steps, this picture is on the door to classroom we know who is our real schoolmate!

Und hier sind unsere FuBabdrücke an der Klassentür,damit wir wissen, wer unter uns wirklich gehört!

..........

Třída očima dětí (půdorys):

The classroom in children eyes:

Das Klassenzimmer mit den Schülerangen gesehen:

Jakub Daníček.................................................... Slavomír Wolf

Učíme se.... We study....Wir lernen....

 

v Českém jazyce vyjmenovaná slova, v Matematice písemné sčítání a odčítání od 0-100, v Prvouce jsme od pověstí přešli k učivu o technice, věcech, které nás obklopují a těšíme se na seznámení ........ s lidským tělem. Rádi zpíváme, cvičíme, kreslíme i malujeme a neustále něco zajímavého vyrábíme.. ...z papíru, přírodnin a textílií. Každý měsíc jezdíme na exkurze a poznáváme naši republiku.

in Czech language we study special grammar-where to fill Y and where to fill I,in Mathmathic we study plus and minus from 0 to 100, in special first subject we talk about Czech legend, technology and the things which are around us and we are looking forward to a meeting with human body. We like singing, training, drawing and painting and we also something interesting make from paper, product of natur and textile all the time. Every month we make a trip - an excursion we recognize our republic.

im Tschechisch ausgenommene Wörter - das heiBt: wo Y und nicht I zuschreiben, in der Mathe das schriftliche Addieren und Subtrahieren von 0-100, in der Elementarlehre sind wir schon von den Sagen zum Lehrstoff über die Technik und die uns umgebenden Sachen übergegangen und wir freuen uns, uns bald mit dem menschlichen Körper nährer vestraut zu machen. Wir singen, furnen, zeichnen und malen gern und es macht uns SpaB, immer etwas Interessantes zu basteln aus Papier, Naturprodukten und Textilien. Jeden Monat machen wir Ausflüge und lernen unsere Republik kennen.

 


Zajímavá místa našeho města:

Some interesting places of our town:

Schenswürdigkeiten unserer Stadt:

.. .. ..

.......Andrea Onofrejová................Kristýna Coufalová...........................Miroslav Rybák.................................................Kristýna Beránková

....................

................Jana Ondrášková....................................................Kristýna Coufalová.................................................................Ondřej Pilař

Jakub Semrád....

Mezi nejzajímavejší místa našeho města patří Dub, který podle pověsti zasadila kněžna Ludmila již roku 903 v den narození knížete Václava. Pověst dále uvádí, že u příležitosti první návštěvy měl s sebou malý Václav sto chův a odtud prý i název města Stochov. Dále je zde krásný kostel sv. Václava, vystavěný původně v gotickém stylu. Obrázky dětí zobrazují právě tyto dvě zajímavosti.

The most interesting place of our town is The tree Oak, by the legen this tree planted princess Ludmila in 903 in the birthday of prince Vaclav. The legend says the first visit here had got litlle Vaclav with himself 100 nannies, and that is why we call our town Stochov - Onehundrednannies. Here is also beautifull church of st.Vaclav, was built by the origin in gothic style. The pictures by children show us these two interests.

Unter die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt gehört vor allem die denkwürdige Eiche, die der Sage nach Sankt Ludmila schon im Jahre 903 gepflanzt hat, und zwar anläBlich der Geburt , ihres Enkels des Schutzheiligen von Böhmen, Sankt Vaclav. Die Sage erzählt noch daB 100 Kinderfrauen kleinem Vaclav zur Verfügung standen, und das sollte unserer Stadt ihren Namen geben: Stochov kann man nämlich auch als Hundert Kinderfrauen übersetzen. Eine andere Sehenswürdigkeit stellt die St.Vaclav Kirche dar, die im gotischen stil erbaut wurde. Kinderzeichnungen bilden gerade diese zwei Schenswürdigkeiten ab.


Výstava našich prací...... Our gallery........Unsere Galerie

 

........... ............ -------

...........Jana Ondrášková.................................Jakub Semrád...........................................Jakub Daníček.....................................Jana Ondrášková

 

................... ....................

.............Jakub Semrád....................................Kristýna Coufalová-Kámen,Stone,Stein............................Kristýna Beránková-Kámen,Stone,Stein

 

................ .............

...Jana Ondrášková-Kámen,Stone,Stein..............................................Martina Čančíková..............................Jakub Semrád-Kámen,Stone,Stein

 

Jakub Semrád - Kámen,Stone,Stein