Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ ZŠ Úpice - Lány, 4. A

 Škola - Schule - School
Adresa ZŠ Úpice- Lány
Palackého 793
Úpice
542 32
zsuplany@volny.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 4. A, 11 chlapců, 8 dívek, třídní učitelka: Iva Kociánová
[D] 4. A, 11 Jungen, 8 Mädchen, Klassenlehrerin: Iva Kociánová
[GB] 4. A, 11 boys, 8 girls, Teacher: Iva Kociánová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, přírodopis, vlastivědu, hudební výchovu, tělesnou vých., výtvarnou vých., pracovní vých., německý jazyk, anglický jazyk.
[D] Tschechisch, Mathematik, Naturkunde, Heimatkunde, Musik, Sport, Malen, Werkunterricht, Englisch, Deutsch.
[GB] Czech language, Math, Science, Geography, Music, Sport, Art, Craft, English lang., German lang.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] O přestávkách si rádi hrajeme na skluzavce.
[D] Währen der Pause - rutschen wir gern.
[GB] We like sliding down a chute during the breaks.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Úpice odvozuje své jméno od řeky Úpy.
[D] Die Name der Stadt ist von dem Fluss Úpa entstanden.
[GB] Úpice is named after a river Úpa.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Úpici prožil své dětství spisovatel Karel Čapek.
[D] Unser Schriftsteller Karel Čapek hat in der Stadt Úpice wie kleiner gelebt.
[GB] Point of interest: A great Czech writer, Karel Čapek, spent his childhood in Úpice.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger