Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ JANA VÁCLAVA Sticha - Punta Žehušice, třída 5. A

 Škola - Schule - School
ZŠ J. V. Sticha - Punta
Žehušice 190
285 75
E-mail: skola@zehusice.cz
URL: www.zehusice.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. ročník, 9 chlapců a 9 děvčat, třídní učitelka: Soňa Kubová
[D] 5. Klasse, 9 Jungen, 9 Mädchen, Klassenlehrerin Sona Kubova
[GB] 5.th class, 9 boys, 9 girls, teacher: Sona Kubova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, anglický jazyk, přírodovědu aj. Nejraději máme přírodovědu, anglický jazyk, tělesnou výchovu.
[D] Mathematik, Tschechisch, Englisch, Naturkunde, Heimatkunde, Sport... Am besten machen uns Spass:Naturkunde, Sport und English.
[GB] Maths, Czech English, science. We like best: Science, P. E. and English.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V Naší třídě je mnoho zajímavých věcí - klavír, akvárium, 4 magnetické tabule aj.
[D] Hier befindet sich Klavier, neben ihm steht ein Aquarium.
[GB] We have got a piano here. next there is an aquarium.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Žehušice je vesnice nedaleko Kutné Hory a Čáslavi.
[D] Zehusice ist ein Dorf nicht weit von den Städten Kutna Hora und Caslav.
[GB] Zehusice is a village close to Kutna Hora and Caslav.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V okolí naší školy je obora s bílými jeleny.
[D] In der Umgebung unserer Schule gibt es Hirschgarten mit weissen Hirschen.
[GB] In the surroundings of our school there is enclosure with white deers.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger