Představujeme se 2001/2002
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Libice nad Cidlinou, třída 4. B

 Škola - Schule - School
Základní škola
Školní ul.,
289 07 Libice nad Cidlinou
E-mail: zslibice@zslibice.cz
URL: http://www.???.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída má 14 žáků, 7 chlapců a 7 dívek,ale na fotce je nás jen 12, protože Matěj a Denisa byli nemocní. Naše paní učitelka se jmenuje Radka Kuncová.
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se český jazyk, německý jazyk, matematiku, přírodovědu, vlastivědu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu a pracovní činnosti. Nejvíce nás baví tělesná výchova a čtení při kterých hrajeme různé hry.
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě máme masožravou kytku, která sežere asi tak jednu mouchu za rok.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Libice nad Cidlinou je asi 5 km od Poděbrad v okrese Nymburk. Každý rok na jaře se tu koná Libická pouť, na které jsou kolotoče, houpačky, střelnice a vše co k pouti patří.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Libici nad Cidlinou je půdorys starého Slavníkovského hradiště, které bylo vypáleno Přemyslovci. Nejslavnějším slavníkovcem byl sv. Vojtěch, který má na hradišti sochu.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger