Představujeme se 2001/2002
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Libice nad Cidlinou, třída 5.

 Škola - Schule - School
Základní škola
Školní 465
28907 Libice nad Cidlinou
E-mail: zslibice@zslibice.cz
URL: http://www.?????.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. třída, 10 chlapců, 16 děvčat, paní učitelka Romana Řeháková
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se: český jazyk, matematiku, německý a anglický jazyk, vlastivědu, přírodovědu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, praktické činnosti. Nejraději máme tělesnou a hudební výchovu, praktické činnosti.
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Naše housenka má 12 článků těla a každý představuje jeden měsíc. Od 2.třídy měl každý svoji fotku v tom měsíci, ve kterém se narodil. Housenka byla na stěně vedle dveří. Ve 4. třídě jsme housenku sundali, protože jsme se stěhovali do jiné třídy a třída se malovala. Dnes na nás housenka vykukuje za nástěnkou.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] V naší obci jsou opravdu zajímavé věci např.hradiště Slavníkovců, bronzové sochy sv. Vojtěcha a sv. Radima, dva kostely, památná deska Mistra Jana Husa. Dále tu máme kulturní dům, školu a obecní úřad, na kterém je pamětní místnost Slavníkovců, kde jsou různé vykopávky.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Hned za hradištěm v místech, kde dnes je jen mokřina porostlá rákosím, bývalo hlubokéjezírko. Toto jezírko se odedávna nazývalo Libušiným jezírkem. Sem prý se při pobytu na Libici chodívala kněžna Libuše se svými družkami koupat.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger