Představujeme se 2001/2002
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Libice nad Cidlinou, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Školní 465
289 07 Libice nad Cidlinou
E-mail: zslibice@zslibice.cz
URL:
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Třída 4A, 16 žáků: chlapců 8, děvčat 8, paní učitelka se jmenuje Jiřina Průšová,
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se český jazyk, matematiku, německý jazyk, přírodovědu, vlastivědu, čtení, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu. Nejraději máme tělesnou výchovu, protože hrajeme hry.
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V koumákovi luštíme různé těžké slovní úlohy a rébusy. Když je uhádneme tak nám paní učitelka dá čárku. Na konci školního roku kdo má nejvíce čárek dostane odměnu. Do siláka zapisujeme naše časy běhu, skákání a tak dále. Každý má na silákovi svoji tabulku.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Libice nad Cidlinou se nachází v okrese Nymburk. Žije tady 1300 obyvatel. Je tady 500 domů.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Socha svatých bratrů Vojtěcha a Radima tady stojí od 9.dubna 2000 v Libici nad Cidlinou na hradišti. Vojtěch a Radim pochází z rodu Slavníkovců.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger