Základní škola v Libici nad Doubravou - Historie naší školy

Původní škola byla maličká, zato už v roce 1700. Pak se učilo různě po domech, až byla určena vlastní školní třída.
Protože dětí stále přibývalo, vždy sem chodili žáci z celého okolí, byla v roce 1820 přistavěna 2.třída. Tehdy navštěvovalo
školu 259 žáků. V kronice se píše:"Když děti v druhé třídě píší, polovina dětí ze stolic vystoupit musí. Taktéž učitel má
jen s čeládkou jeden pokoj, žádný čeledník, žádný sklep na brambory, žádnou stodolu..."
Od roku 1820 tu musel učitel
mít pomocníka, jak by to také jinak sám zvládl, ale toho musel platit ze svého, dávat mu jídlo, byt, prádlo, topivo a ještě
stříbrňák. Časem bývala starost, aby se vůbec děti do učebny vešly, právě v Libici v roce 1844 stoupl počet dětí tak, že pro ně v 1. třídě nebylo místo. Základní kámen nové školy byl položen v roce 1862, ale zato stála za 2 roky. Roku 1894 ji rozšířili o druhé patro, učilo se v šesti třídách, vždyť ji navštěvovalo přes 430 žáků. Kolik dětí vychovali ti obyčejní a často bezejmenní kantoři za nevelkou odměnu a jak právě oni se významnou měrou podílely na kulturním životě obce, to dokazuje naše místní kronika.


Současnost naší školy.


Naše škola stojí na malém náměstíčku uprostřed vesnice Libice nad Doubravou. Tato vesnička leží nedaleko Havlíčkova Brodu. Škola typu "malotřídka", která má 3 třídy a to: 1, 2+3, 4+5. My chodíme do třídy 4+5 a je nás zde s třídní učitelkou Jaroslavou Pokornou 17 a reprezentujeme se níže přiloženou fotografií.Jsme v této "malotřídce" a "vesničce" rádi, ale i tak se už moc těšíme do 6. ročníků v nedalekém městě Chotěboř.

Zpracovala při volitelném semináři Lenka Musilová, 2. roč. ZS 1 - SP