Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Řehlovice

 Škola - Schule - School
Základní škola
Řehlovice 100
403 13 Ústí nad Labem
E-mail: zs.rehlovice@volny.cz
 Naše třídy - Unsere Klassen - Our classis
[CZ] Naše třídy
1. třída má 10 žáků, třídní učitelka se jmenuje Dana Grupačová, děvčat je ve třídě 6, chlapců 4
2. a 3. třída má 14 žáků, třídní učitelka se jmenuje Jiřina Hejnová, děvčat je ve třídě 6, chlapců 8
4. a 5. třída má 19 žáků, třídní učitelka se jmenuje Hana Schořálková, děvčat je ve třídě 9, chlapců 10
[D] Unsere Klassen
Die 1. Klasse hat 10 Schüler, in der Klasse gibt es 6 Mädchen und 4 Jungen.
Die Klassenlehrerin heisst Dana Grupačová.
Die 2. und 3. Klasse hat 14 Schüler, in der Klasse gibt es 6 Mädchen und 8 Jungen.
Die Klassenlehrerin heisst Jiřina Hejnová.
Die 4. und 5. Klasse hat 19 Schüler, in der Klasse gibt es 9 Mädchen und 10 Jungen.
Die Klassenlehrerin heisst Hana Schořálková.
[GB] Our school has 3 classis - 5 forms :
2. 10 pupils - 4 boys, 6 girls only 1. form Teacher : Dana Grupačová
3. 14 pupils - 8 boys, 6 girls 2. and 3. forms Taecher : Jiřina Hejnová
4. 19 pupils - 10 boys, 9 girls 4. and 5. forms Teacher : Hana Schořálková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Co se učíme a co děláme nejraději
Učíme se český jazyk, matematiku, němčinu, vlastivědu, přírodovědu, tělocvik, pracovní činnost, výtvarnou výchovu, hudební výchovu. Nejraději máme tělocvik, vlastivědu, přírodovědu a hudební výchovu. Nekteří z nás navštěvují kroužek keramiky, malují na hedvábí nebo pracují s počítačem
[D] Was wird unterichtet und was wir am liebsten machen In unsere Schule wird: Tschechisch, Mathematik, Deutsch, Heimkunde, Biologie, Sport,Handarbeiten, Gesang und Kunst unterichtet. Am liebsten haben wir Sport, Heimkunde, Biologie und Gesang. Einige von uns besuchen Arbeitsgemeinschaften, da malen wir auf Seide, basteln mit keramik Oder arbeiten am Computer.
[GB] What with teaching and what's to be done for choice study Czech language, mathematics, German,homeland study, naturalist, gymnastics, working, creative and musical education. For choice we've gymnastics, homeland study, naturalist and musical education In our spare time manufacture ceramics, painting on silk and work on computer.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Zajímavost ve třídě
Ve třídě máme basketbalový koš a míč. Hrajeme tam turnaje a u toho se někdy nasmějeme. Hrajeme vždycky celá třída, až na holky.
[D] Besonderheiten in unserer Klasse
In der Schule haben wir auch einen Ball und Korb zum Basketball spielen. Wir machen auch Webgewerbe, was sehr viel Spass macht. Es spielt die ganze Klasse, manchmal aber doch ohne Mädchen.
[GB] Interest in class
We've basket – ball in class. All boys playing tournament and is lot laughter.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město
Naše škola se nachází v obci Řehlovice poblíž města Ústí nad Labem, které leží na severu Čech. Je to město se 100 000 obyvateli. Rozprostírá se v oblasti Českého středohoří, jehož nejvyšší horou je Milešovka.
[D] Unsere Stadt
Die Schule liegt in der Gemeinde Řehlovice in der Nähe der Stadt Aussig an der Elbe in Nodr-Böhmen. Diese Stadt hat 100 000 Einwohner. Aussig liegt in den Mittelböhmichen Gebirgen, denen grösten Berg die Milešovka ist.
[GB] Ours town
Ours school is in community Řehlovice near town Ústí nad Labem, in the north Bohemian. From school seen Milešovku, upper-most mountains Českého středohoří.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Zajímavost z okolí
Nedaleko Řehlovic leží obec Stadice, ve které se nalézá pomník Přemysla Oráče.
[D] Besonderheiten in der Umgebung
In der Nähe von Řehlovice liegt das Dorf Stadice, in dem einen Denkmal von Přemysl Orač steht.
[GB] nterest from surroundings
Near Rehlovic overlies community Stadice. Here’s monument Přemysla Oráče.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger