Představujeme se 2002/2003
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Übungsvoksschule der PA Graz, Austria, Klasse 4. B

 Škola - Schule - School
Übungsvolkschule der Pädagogische Akademie am Hasnerplatz
Hasnerplatz 12
A-8010 GRAZ
Austria

E-mail: uevs@phgraz.at
URL: http://www.phgratz.at
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Ve třídě je 7 chlapců a 10 děvčat. Ttřídní učitelka: MAG Heissenberger
[A] Anzahl der Buben in der Klasse: 7, Anzahl der Mädchen:10, Klassenlehrerin: Frau MAG. Heissenberger
[GB] In our class we are 26, 11 boys and 15 girls. Class schoolmaster is Mgr. Katarína Števčinová.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Naše předměty jsou: náboženství, němčina, matematika, angličtina, tělocvik, pracovní vyučování, hudební výchova, přirodověda a vlastivěda, výtvarná výchova. Nejoblíbenější je tělocvik, protože si při něm užijeme legraci.
[A] Unsere Fächer sind Religion, Deutsch, Mathematik, English, Turnen, Werken, Musik, Sachunterricht, Bildnenzeichnung. Unser Lieblingsfach ist Turnen, weil es Spaß macht.
[GB] Our subjects: religion, German, Mathematic, English, P.E., manual training, music and art, science. The most favorite is P.E., because it is funny.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě proběhly dva projekty, které nás všechny skutečně bavily. "Vysněný dům na stromě": Vyráběli jsme ze dřeva, textýlií a drátu modely. Jeden z nich byl poté vybrán a ve skutecnosti postaven. Druhým projektem je muzikál "Jeden den v ZOO". Hudbu složil jeden z našich ucitelů. Po mnoha zkouškách jsme vystupovali ve skutečném divadle - Orpheum .
[A] Unsere Klasse machte zwei Projekte, die uns wirklich Spaß machten. Zuerst ein Traum von einem Baumhaus. Wir bastelten Modellbauhause. Unser Material war Holz, Textilien, Papier und Draht. Ein Modell war später ausgewählt und als ein wirkliches Haus gebaut. Andere Projekt war Musical "Ein Tag im ZOO". Musik stammt von unserem Musiklehrer Herrn PROF. Schaut. Nach viele Proben spielten wir im Theater in Graz, in Orpheum.
[GB] There were two projects in our class we really enjoyed. One of them was "The Dream Tree House". At first we made models of this house of wood, wires and textiles. Then one of these model was chosen and built in Graz. The second project was a musical "One Day in the Zoo". Music was composed by one of our teachers. After many rehearsals we performed this play on the real stage in Orpheum.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Graz leží na jihu Rakouska ve Štýrsku. Pro rok 2003 je kulturním městem Evropy. Bylo postaveno mnoho nových domů, konají se zajímavé výstavy, na řece Muru se vybudoval umělý ostrov atd. Toto vše má naše krásné město zdobit. Každý rok je Kulturním městem Evropy jiné město a v něm probíhají různé projekty, které jsou spojené s uměním.
[A] Graz liegt im Süd Österreichs, in Steiermark.Graz ist im Jahr 2003 die Kulturhauptstadt Europas. Es werden viele neue Häuser gebaut, es gibt viele interessante Ausstellungen, die Murinsel wurde gebaut,usw. Das alles soll unsere schöne Stadt schmücken. Jedes Jahr wird eine andere Stadt Kulturhauptstadt und dort werden viele Projekte , die mit Kunst zu tun haben, gemacht.
[GB] Graz is situated in the south of Austria, in Steiermark. In 2003 it is the cultural capital of Europe. There were built lots of new houses, in which take place interesting exhibitions. On the river Mur there was built an artificial island. These buildings should make our town more beautiful. Every year different towns become Cultural Capital. In the Cultural Capital there are various projects connected with culture and art. .
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Chceme vám představit Schlossberg. Na tento kopec se dostanete buď po 260 schodech, nebo výtahem. Nahoře najdeme "Uhrturm" a "Glockenturm", ve které se nachází 4 tuny těžký zvon. Na Schlossbergu jsou další pěkná místa, mnoho lidí sem přichází na procházku, odpočinout si.
[A] Wir wollen Ihnen den Schlossberg vorstellen. Diesen Berg erreichen wir entweder mit 260 Stufen, oder mit dem Lift. Auf dem Gipfel finden wir "Uhrturm" und "Glockenturm". Im Glockenturm befindet sich eine Glocke, die 4 Tonnen wiegt. Am Schlossberg befindet sich viele schöne Plätze. Viele Leute kommen um zu spazieren oder nur sich auszuruhen.
[GB] We would like to introduce the dominant of Graz, the Schlossberg. It is a hill in the centre of the town. To get up you can use 260 stairs or a lift . On the top you will find two towers - "Uhrturm" and "Glockenturm", in which is a bell which weighs 4 tons. There are lots of nice places on Schlossberg and lots of people come here to relax or take a walk.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger