Představujeme se 2002/2003
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Gymnázium a ZŠ s vyuč. jaz. maďarským, KOŠICE, třída 5. b.


Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű, Gimnázium és Alapiskola
 Škola - Schule - School
Gymnázium a ZŠ s vyuč. jaz. maď. S. Máraiho
Kuzmányho 6
Košice 04 001
SLOVENSKO
E-mail: reitmeza@gymkuzke.sk
URL: http://www.cassovia.sk/skoly/marai
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[H] Osztályunk az 5. b
9 fiú, 8 lány, Osztályfőnökünk: Mgr. Szabó Katalin
[D] 5.b - 9 Jungen, 8 Mädchen, Klassenlehrerin Mgr. Szabó Katalin
[GB] 5.b - 9 boys, 8 girls, Class teacher: Mgr. Szabó Katalin
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[H] A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát látogatjuk. Ötödik osztályba járunk. Örülünk, hogy nagyobb osztályba kerültünk. Osztályfőnökünk Szabó Katalin. Kedves és aranyos tanárnő. Összesen tizenheten járunk az 5.b-be. Van köztünk egy új lány, akit Lesko Szilviának hívnak. Szomorúak vagyunk, mert két osztályra osztottak minket. Osztályunk tágas és világos. Elől található a tábla, amelyre minden nap írni szoktunk. Mellette vannak az ablakok. Ha az ablakokból kitekintünk a tágas udvart látjuk. A tanárnő asztala előtt a tanulók székei és padjai sorakoznak. Hátul a szekrények vannak elhelyezve. Összesen hat darab van belőlük. A szekrényen virágok találhatóak. A falat faliújság díszíti. Így néz ki az osztályunk. A tantárgyak közül legjobban a matematikát, a magyar nyelvet, biológiát és a földrajzot szeretjük, de a többi tantárgyat is kedveljük. Az informatikát is kedveljük, de szeretnénk, ha internetezhetnénk is. Az osztálytársainkkal szeretünk viccelődni és tanulni. Kulcsfelelősünk Kázsmér Andrea. Az osztályelnök Csörgő Edina, vagyis én. Van virágfelelős is Petrík Biankának hívják. A faliújság-felelős Kanóc Ildikó. Nagyon tetszik nekünk, hogy az osztállyal így megegyezünk. Örülünk, hogy ebbe az osztályba járunk.
[D] Wir besuchen die Márai Sándor Grundschule mit ungarischer Unterrichtssprache. Wir gehen in die 5. Klasse. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen größeren Klassenraum haben. Unsere Klassenlehrerin heißt Szabó Katalin. Sie ist eine sehr nette Lehrerin. In unserer Klasse sind 17 Schüller. Zu uns ist ein neues Mädchen gekommen, sie heißt Lesko Szilvia. Wir sind traurig, weil unsere ehemalige Klasse geteilt wurde. Unsere Klasse ist hell und groß. Vorne ist die Tafel, auf die wir jeden Tag schreiben. Neben der Tafel sind die Fenster. Wenn wir von den Fenster hinausschauen, sehen wir einen großen Hof. Vor dem Lehrertisch stehen die Bänke und Stühle der Schüler. Hinter sind die Schränke- 6 Stücke. Auf den Schränken sind Blumen. An der Wand hängt eine Wandzeitung. So sieht unsere Klasse aus. Wir mögen Mathenatik, Ungarische Sprache, Biologie und Erdkunde am besten, aber wir mögen auch andere Lehrgegenstände. Wir mögen auch Informatik, aber wir möchten auch Internet bemutzen. Die Verantwortliche für Schlüssel ist Kázsmér Andrea. Die Klassenvorsitzende ist Csörgő Edina- das bin ich. Wir haben auch einen Verantwortlichen für die Blumen, sie heißt Petrik Bianka. Um die Wandzeitung kümmert sich Kanóc Ildikó. Wir freuen uns, daß wir solche Klasse haben.
[GB] We attend the Sándor Márai Primary School With Hungarian Educational Language. We are in class 5B. We are glad to be in a higher form. Our form-master is Ms Katalin Szabó. She is a kind and charming teacher. We are seventeen in the class altogether. There is one new girl among us, her name is Szilvia Leskó. We are unhappy a bit because our former class has been divided into two classes this year. Our classroom is large and light. There is a blackboard in front of the pupils´ desks. We write on the blackboard every day. There are large windows along the wall. If we look out of the window we can see the spacious courtyard which is also used as a playground. The teacher´s desk is also in front of pupils´ desks and chairs. There are a few cupboards at the back of the classroom. We have got six cupboards altogether. We put some plants and flowers on them. The wall is decorated with a notice-board. The walls of the classroom have been re-painted now but the washbasin got chipped. But this fact does not bother us at all. This is our classroom.l We have got several school subjects at school. We like Maths, Hungarian, Biology and Geography the best but we like the other subjects, as well. We like Computer Sciences, too but we would like to surf on Internet more often. Everybody in the class like joking and learning as well. Our classmate, Andrea Kázsmér is responsible for our wardrobe key but she has already managed to lose it once. We have a ´president´ in the class, that is me - Edina Csörgő -, Bianka is responsible for the plants and flowers, Ildikó´s job is to redecorate the notice-board from time to time. We are really happy that we get on well with our classmates and that we are pupils of the 5B class.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[H] Az osztály szeret focizni. A fociba még a lányok is bekapcsolódnak. A fiúk sokat fociznak, és sok a gól is. Az osztály szereti az informatikát. A fiúk külön járnak a lányokkal. A gyerekek játszanak és főleg programoznak.
[D] Unsere Klasse spielt gern Fuqball.Auch die Mädchen  mit. Die Jungen spielen oft Fuqball und es gibt auch viele Tore. Die Klasse mag auch die Informatik. Diese Stund besuchen die Jungen und die Mädchen getrennt. Die Schüller spielen oder machen Programme.
[GB] Our class likes to play football. Even the girls are involved in playing. Boys often gather to play football and we score a lot of goals. The pupils in our class like Computer Sciences. Boys and girls study this subject in two groups. We study how to program and we also play some PC games.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[H] Kassa szülőföldem
Kassa Kelet-Szlovákiában, a róla elénevezett katlan közepén található,a Hernád folyó partján. Lakosainak száma kb. 280000. Kerületi központ. Itt található a Szent Erzsébet Székesegyház, melyben II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk van eltemetve feleségével. Kassán található szlovákia második magyar színháza, a kassai Thália Színház.
Kassa jelentős ipari központ. Itt található a kassai Vasmű. Kassa a nemzetiségek városa. Magukénak mondják a magyarok, a németek, a zsidók, a szlovákok és a ruténok is. Régen szabad királyi város, a kézművesek és a polgárok városa volt. Remélem mi is ebben a légkörben növünk fel.
[D]  Kassa (Košice) – Meine Heimat  
Kassa befindet sich in der Ost-slowekei, im Ost-slowakischen Tal, am Fluss Hernad. Die Stedt hat 280000 Einwohner und ist ein Bezirkzentrum. Hier befindet sich der Dom der heiligen Elisabeth, wo F. Rákóczi II. Begraben ist. In Košice ist das zweite ungarische Theater in der Slowakei, das Theater Thalia. Kassa ist ein bedeutendes Industriezentrum. Hier stehen die Ostslowakische Eisenwerke. Košice ist die Stadt der Nationen. Hier leben Ungarn, deutschen, Juden und natürlich Slowaken. In der Vergangenheit war Kassa eine freie königliche Stadt.

[GB] Kassa is situated in Eastern Slovakia, in the Eastern-Slovakian deep valley. The town lies on the bank of the Hernád river. The number of the inhabitants is about 280.000. Kassa is the centre of Eastern Slovakia. As for the historic monuments, the most well-known one is the St.Elisabeth Cathedral. Our reigning prince, Francis Rákóczi II. is buried here together with his wife. The Thalia theatre, which is the second Hungarian theatre in Slovakia is also situated in Kassa. Kassa is an important industrial centre. The U.S.Steel Košice ironworks are the biggest factory and they employ several thousands of inhabitants. Kassa is a town of national minorities. The Hungarians,  the Slovaks,  the German, the Jewish and the Ruthens are equally proud of the town - they declare it as ´their own´. Kassa was a free royal town several centuries ago. There lived many craftsmen and bourgeois people in the Middle Ages. I hope we will be brought up in a similar atmosphere.

 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[H] Iskolánk környéke
Iskolánk környékén található a Szent Erzsébet Dóm. A 14. században épült és a turisták szívesen látogatják, mert Közép-Európa egyik legszebb gótikus építménye. Itt található II. Rákóczi Ferenc sírja. A Fő utca másik látványossága az Állami Színház, amely a 19. század végén épült. Nézőtere 926 személy befogadására képes. A színház és a dóm között park terül el, melynek látványosságai az Orbán-torony, a harangjáték, a zenélő szökőkút és a Szeplőtelen Szűz szoborcsoport, amelyet az 1710-11. évi pestisjárvány emlékére építettek. A belváros nevezetességei közé tartozik még a Jakab-palota, a Miklós-börtön, a Hóhér-bástya, amelyen belül II. Rákóczi Ferenc rodostói házának a pontos mása áll.
[D]  Umgebung unserer Schule
In der Umgebung unserer Schule befindet sich der Dom der heiligen Elisabeth. Er wurde im 14. Jhr. Gebaut, und die Touristen besuchen ihn sehr gern, weil es die schönste gotische Kirche in Mitel-Europa ist. Hier ist das Grab von Rákóczi II. Eine andere Schenswürdigkeit auf der Hauptstrasse ist das Staatstheater, das am Ende des 19. Jhr-s. Gebaut wurde. Zwischen dem Theater und Dom befindet sich ein Park, wo der Orban Turm, Immaculata Statue, die als Erinnerung an die Pest von Jahre 1710-11 erbaut wurde, und noch die Musikbrunnen. In dem Stadtzentrum sind noch die Jakob Paläst, Miklusch Gefängnis, Richter Turm und die kopie vom Rodosto Haus von Rákóczi II.
[GB]  The environs of our scholl  
The St.Elisabeth Cathedral is not far from our school. It dates back to the 14th century and it is a real spectacle because the cathedral is one of the most precious gothic buildings of Europe. The burial place of Francis Rákóczi II. can be found in the cathedral. The next places of interest are on the Main Street. The first one is the State Theatre which was built in the end of the 19th century. The auditorium seats 926 people. There is a park between the theatre and the cathedral. The most important part of this park is the Urban tower, the carillon, the music fountain and the Immaculate Virgin statues which were raised to the memory of the plague in 1710-11. The Jakab-palace, the Nicholas-prison, theHangman-bastion with Francis Rákóczi´s house - the exact copy of his house in Turkey -  also belong to the historic buildings of the inner town.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger