Představujeme se 2002/2003
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Kopidlno, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Tomáše Svobody
507 32 Kopidlno
E-mail: jana.hladikova@zs01.kopidlno.indos.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Do 4. A chodí 25 žáků. Učí nás Mgr. Jana Hladíková. Ve třídě je 5 chlapců a 17 dívek.
[D] Die 4. A Klasse besuchen zusammen 25 Schüller - und zwar 8 Jungs und 17 Mädchen. Unsere Klassenlehrerin heißt Mgr. Jana Hladíková.
[GB] There are 25 pupils in the 4. A class - 8 boys and 17 girls. The classteacher is Mgr. Jana Hladíková.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Naše třída se učí v pronajaté budově. Chtěli bychom mít třídu jako je na obrázku. Zvláštně uspořádanou, hodně barevnou, s knihovnou, televizí a počítači. Učíme se číst, psát, počítat a mluvit německy. Rádi cvičíme, kreslíme a tvoříme. Zajímáme se o vlastivědu i přírodovědu.
[D] Unsere Klasse hat ihr Unterricht in einem vermieteten Gebäude. Wir möchten ein Klassenzimmer wie auf dem Bild ist, haben es sollte farbig und besonders geordnet sein und wir möchten dort duch einen Bücherschrank, einem Fernseher und duch Computers haben. Wir lernen schreiben, rechnen und deutsch sprechen. Wir mögen Turnen, Malen und Bilden und interessieren uns duch für Natur - und Landeskunde.
[GB] Our classroom is situated in a letted building. We would like to have such a nice classroom as on the Picture - colourfull, speciálly organised, with a bookcase, a television and computers. We learn how to read, write, count and speak German. We like doing gymnastics, drawing, and creating. We are interested in homeland study and science.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Slovní úlohy řešíme ve dvojicích, vždy pomáháme slabšímu. Vyřešenou úlohu si sami zkontrolujeme a zapíšeme do tabulky získané body. Takhle nás to baví. Každý ze třídy si připravil povídání o zajímavé osobnosti z českých dějin, podobně se oblékl a ostatní žáci hádali, koho představuje.
[D] Wortaufgaben lösen wir zu zweit und immer helfen den Schwärcheren. Dann kontrolieren wir diese Wortaufgaben selbst und schreiben gewonnene Punkte in eine Tabelle. So macht es uns Spaß. Jeder in der Klasse vorbereitete sich eine Erzählung über eine interessante Persönlichkeit aus unserer Geschichte, zog sich änhliche Kleider an und die anderen Schüler sollten raten, wen er darstellen soll.
[GB] We work out our verbal exercises in Paires, the stronger one helps the weaker one. We check our exercises by our selves and then we usually write new points into a chart. This is how we make fun of it. Each pupil of the class had prepared a tale about an interesting personality of the Czech history and had also similar clothes on. Ohter pupils tried then to tell the personality.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Město Kopidlno leží 12 km od Jičína směrem na Poděbrady. Žije zde více jak 2000 obyvatel. První písemné zmínky o Kopidlně jsou z roku 1341.
[D] Kopidlno ist eine kleine Stadt, wo mehr als 2000 Einwohner leben. Es liegt etwa 12Km von Jičín (Richtung nach Poděbrady). die ersten schrifthichen Erwägnungen stammen aus 1341.
[GB] Kopidlno is a small town with more than 2000 inhabitants and it's situated 12Km from Jičín (direction to Poděbrady). First written documents go back to 1341.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] ) Zámek s anglickým parkem a s významnou stavbou. Zimní zahrada je postavena podle vzoru SCHONBRUNSKÉHO palmového skleníku.
[D] Das Schloss mit dem englischen Park und seinem bedeutenden Gebäude. Der Wintergarten wurde nach dem Vorbild des Palmentreibhauses in Schöndbrunn gebaut.
[GB] The castel with the English park and its important building. The winter garden was build in the style of the Schönbrunn-palm-greenhaus.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger