Představujeme se 2002/2003
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Lieskovec, trieda 4. A

 Škola - Schule - School
Základná škola
Stredisková 2735/5
962 21 Lieskovec
Slovenská republika

E-mail: zwklans@zslieskovec.sk
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] Trieda: 4. A, triedna učiteľka: Mgr. Adriana Butkovská. Počet chlapcov: 9, počet dievčat: 7
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Pôdorys triedy kreslený na počítači (Skicár) - schéma triedy. Učíme sa rôzne predmety. Najviac nás baví informatická výchova, telesná výchova a pracovná výchova.
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Zaujímavosť triedy kreslená na počítači (Skicár). Učíme sa na moderných počítačoch. Za týždeň máme jednu hodinu informatiky. Keď máme informatiku chodíme aj na internet.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Kresba našej republiky - kreslená na počítači (Skicár) - mapa Slovenska. Tento rok oslavuje naša obec svoje 740. výročie vzniku a škola má jubilejné 200. výročie.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] . Zaujímavosťou našej obce je práve naša stará škola, ktorá má aj zvonicu. Dodnes funguje a zvoní sa na nej vtedy, keď niekto umrie, alebo keď sú cirkevné sviatky.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger