Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Banská Bystrica, Tatranská 10

 Škola - Schule - School
Základná škola
Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
E-mail: zstatranska@zoznam.sk
URL: http://www.zstatranskabb.edu.sk
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] V našej triede je 22 žiakov. Z toho 10 dievčat a 12 chlapcov. Naša triedna učiteľka sa volá Viera Sartorisová. Učí matematiku a chémiu.
[D] In der Klasse sind wir 22 Schűler - 10 Mädchen und 12 Jungen. Unsere Klassenlehrerin ist Viera Sartorisová. Sie unterrichtet Mathemetik und Chemie.
[GB] There are twenty-two students in our class. There are ten girls and twelve boys. Our class teacher is Mrs. Viera Sartorisová. She teaches Maths and Chemistry.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Učíme sa angličtinu a nemčinu a sme veľmi dobrí žiaci. Máme radi šport. Chlapci majú radi futbal a dievčatá volejbal.
[D] Wir lernen Englisch und Deutsch und sind gute Schűler. Wir haben gerne Sport. Die Jungen haben gern Fussball und die Mädchen Volleybal.
[GB] We learn English and German and we are very good students. We like sport. The boys like football and the girls like volleyball.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Všetci radi tancujeme.
[D] Wir alle tanzen gern.
[GB] We all like dancing.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Banská Bystrica leží v srdci Slovenska pri rieke Hron. Je to prekrásne mesto. Má 90 000 obyvateľov.
[D] Banská Bystrica liegt im Herzen der Slowakei bei dem Fluss Hron. Banská Bystrica ist wunderschőne Stadt und hat etwa 90 000 Einwohner.
[GB] Banská Bystrica is situated in the heart of Slovakia near the river Hron. It is a beautiful town. It has 90 000 inhabitants.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] V Hronseku pri Banskej Bystrici je starý drevený kostol. Pri kostole je pekná drevená zvonica.
[D] In Hronsek unweit von Banská Bystrica ist eine alte Holzkirche. Bei der Kirche ist ein schőner hőlzerner Glockenturm.
[GB] In Hronsek near the Banská Bystrica is an old wooden church. Near the church is nice wooden belfry.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger