Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ TGM Bílovec, třída 5. B

 Škola - Schule - School
Základní škola TGM
Ostravská 28
743 01 Bílovec
E-mail: reditel@zstgm-bilovec.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Třída 5. B, počet žáků 19, (11 chlapců a 8 dívek), třídní učitelka Mgr. Lucie Honová.
[D] Die Klasse 5.B, Schüller 19, (11 Jungen und 8 Mädchen), Klassenlehrerin Mgr. Lucie Honová.
[GB] The class 5.B, students 19, (11 boys and 8 girls), the teacher Mgr. Lucie Honová.
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se český jazyk, anglický jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Každý máme rád něco jiného.
[D] Unsere Unterrichtsfächer: Tschechisch, Englisch, Mathematik, Heimkunde, Biologie, Musik, Kunst, Handarbeiten and Sport.
[GB] We are learning Czech, English, Maths, Social studies, Biology, Music, Draft and P. E. Everybody likes something diferent.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Máme krásně vyzdobenou třídu a také nástěnku o Evropské unii.
[D] Wir haben unsere Klasse sehr schön ausgestättet und die Wandtafel über Europäischen Union gemacht.
[GB] We have an ornate class and a notice board about EU.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Město Bílovec leží v trojúhelníku mezi Ostravou, Opavou a Novým Jičínem. Bylo založeno Vokem z Kravař mezi léty 1316 - 1324. Většina okolí města leží v přírodním parku Oderské vrchy.
[D] Die Stadt Bilovec liegt zwischen Ostrava, Opava und Nový Jičín. Es war durch Herr Vok aus Kravaře zwischen Jahr 1316 bis 1324 gegründet. Mehrheit des Landschaft liegt im Naturpark Oderske Vrchy.
[GB] Our village lies in trigon between Ostrava, Opava and Nový Jičín. It was established Vok from Kravaře between 1316 - 1324 years. Most adjacencies places lies in the natural park Oderské Vrchy.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Na nově opraveném náměstí je největší šachovnice v České republice.
[D] Auf dem Stadtplatz, der neu bearbeitet ist, liegt das grösste Schachbrett im unserer Staat.
[GB] On the new repaired square, there is the biggest chess - board in the Czech republic.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger