Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základná škola a materská škola Plickova 9, Bratislava, trieda 5. B

 Škola - Schule - School
Základná škola a materská škola
Plickova 9
831 06 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: zsplickova@stonline.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] V našej triede 5. B je 21 žiakov, z toho 9 dievčat a 12 chlapcov. Naša p. učiteľka je Mgr. Dagmar Sekerková.
[D] In unserer Klasse 5. B sind 21 Schüller, davon 9 Mädchen und 12 Jungen. Unsere Klassenlehrerin ist Frau Mgr. Dagmar Sekerková.
[GB] There are 21 pupils in our 5. B class, 9 girls and 12 boys. Our class teacher is Ms. Dagmar Sekerková.
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Okrem základných predmetov máme rozšírenú matematiku a prírodovedné predmety. Máme radi futbal a ostatné športy.
[D] Ausser den Grundschulfächern haben wir verbreitete Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer.Wir haben gern Fußball und andere Sporarten.
[GB] Up to elementary subjects we learn extended mathematics and natural sciences. We like to play soccer and other sports.
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Veľmi sa nám páčilo nacvičovanie a vystúpenie na programe pred Vianocami. Po vystúpení pre rodičov sme mali aj večierok v triede. Tancovali sme úplne všetci.
[D] Es gefiel uns sehr das Üben und das Programm vor den Weihnachten. Nach dem Programm für die Eltern hatten wir ein Abendfest in der Klasse.
[GB] We liked practising program for public Christmas performance very much. After the performance we had a party in our classroom. All of us where dancing.
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naše mesto Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky.
[D] Unsere Stadt Bratislava ist die Hauptstadt der Slowakei.
[GB] Our city Bratislava is capital city of Slovakia.
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Krásne je okolie, najmä príroda a vinohrady nad Račou. Ľudia tu pestujú vinič, moruše, marhule, jahody, jablka, broskyne a iné ovocie. Najviac ukáže pohľad z vinohradov na Raču, všetko je pekne vidieť ako na dlani.
[D] Die Umgebung ist herzlich, besonders die Natur und Weinberge über Rača. Die Leute pfanzen hier Weinrebe, Maulbeeren, Aprikosen, Erdbeeren, Äpfel, Pfirsiche und das andere Obst. Der Blick auf Rača aus den Weinbergen zeigt uns am meisten, alles ist schön zu sehen wie auf der Handfläche.
[GB] Our countryside, especially vineyards beyond Raca, is beautifull. People there grow vine, mulberries, apricots, strawberries, apples, peaches and other fruits. The most beautifull sight is from vineyards, where we can see whole city.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger