Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základná škola Humenné, trieda 5. B

 Škola - Schule - School
Základná škola
Hrnčiarská ul. 13
066 01 Humenné
Slovenská republika
E-mail: skola@zshrnche.sk
URL: http://www.zshrnche.edu.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Sme kolektív 27 žiakov, 15 dievčat a 12 chlapcov. Našou triednou učiteľkou je pani učiteľka Hajníková, ktorá nás učí slovenský jazyk. Dobre sa poznáme, lebo 25 z nás chodí do rovnakej triedy už 5. rok. Našou najobľúbenejšou činnosťou je naháňačka počas prestávok a práca na počítačoch. Nemáme radi písomky a skúšanie, máme radi učiteľov, ktorí s nami žartujú a dobre vysvetlia učivo. Dúfame, že sa naša dobrá partia nerozpadne a že spolu vydržíme až do 9. ročníka.
[D]
[GB]
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK]
[D]
[GB]
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Na MDD sme hrali s ostatnými piatackými triedami medzitriedny futbalový turnaj. 5.A sme hravo porazili, možno aj preto, že nás naše dievčatá super povzbudzovali. Postúpili sme do finále so športovou futbalovou triedou 5.C. Céčkari nás nabili ako žito, aj keď nemali v triede dievčatá, ktoré by ich povzbudzovali. A tak sme skončili druhí. Ale sme spokojní, lebo prehrať so silnejším a trénovaným súperom nie je hanba. A na turnaj máme peknú pamiatku - strieborné medaily.
[D]
[GB]
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK]
[D]
[GB]
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Humenné je to mesto strednej veľkosti. Má cca 36 000 obyvateľov. Preteká ním rieka Laborec. Najvzácnejšou historickou pamiatkou je kaštieľ zo 17. storočia (na obrázku v strede) so skanzemom ( na obr. vpravo dole) a rímskokatolícky kostol zo 14. stor. ( na obr. vľavo hore a dole). V Humennom máme aj plaváreň s letným kúpaliskom a toboganom, futbalový a zimný štadión. Veľmi pekná je aj pešia zóna, ktorá vznikla prestavaním starého námestia. Najkrajšia je v predvianočnom a vianočnom období, keď je bohato osvetlená.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger