Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ KRUŠETNICA

 Škola - Schule - School
ZŠ Krušetnica
Slovenská republika
E-mail: zskrusetnica@pobox.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Našu triedu tvori 27 žiakov. Naša Triedna učiteľka sa volá Anna Brčáková, učí nás matematiku.
[D]
[GB]
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Učíme sa cudzie jazyky - nemčinu, angličtinu. Máme jazykovú učebňu. Máme radi šport, nemčinu. Skupina nemčinárov by si rada dopisovala so školou po nemecky
[D]
[GB]
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK]
[D]
[GB]
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naša dedina Krušetnica je malá dedina, má približne okolo 1000 obyvateľov. Cez dedinu preteká rieka Biela Orava. Dedina je vzdialená 17 km od okresného mesta Námestovo.
[D]
[GB]
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Zaujimavosti z okolia:
- kostol sv. Michala Archaniela
- Oravská priehrada
- Oravský Hrad
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger