1.

Naša trieda sa volá Príma. V triede máme 15 chlapcov a 13 dievčat. Naša pani profesorka sa volá RNDr. Oľga Marková. Učí nás matematiku.  V našej triede máme veľmi radi telesnú výchovu.

 

Our class is called Prima. There are 15 boys and 13 girls. Our class teacher is called RNDr. Oľga Marková. She teaches us the Maths. We like PE.

 

Unsere klasse ist Prima. Wir haben 15 Jungen und 13 Mädchen . Unsere Lehrerin heisst RNDr. Oľga Marková. Sie unterichtet uns Mathematik.

Wir lieben Koerperkultur.

2.

Toto je obrázok  našej  triedy.

 

This is  picture  of  our class.

 

 

Das ist Foto von unserer  Klasse.

3.

Zaujímavosťou našej triedy je, že má vlastnú hymnu. Zložili sme ju          

a  nahrali na počítačoch  na hodine Informatiky.

 

The speciality of our class is that we have our own  anthem. We made and record it at our Computer lessons.

 

Die Interessantheit von unserer klasse ist unsere Klassehymne. Die haben wir auf die Informatikunterrichtstunde mit dem computer gebildet.

4.

Toto je mapa našej vlasti – Slovenskej republiky.

 

This is map of our country – the Slovak republic.

 

Das  is die Landkarte von der Slowakei.

5.

V 14. storočí vznikol malý  vodný hrad  v Liptovskom Hrádku. Je zaujímavý i dnes.

 

In  the 14 th  century was  built a small watter castle. It is interested today , too.

 

Im  14. Jahrhundert entstand kleine  WasserBurg.  Die ist  auch heute sehr interesant.

6.

Toto je naše mesto Liptovský Hrádok.

 

This is our town Liptovský Hrádok.

 

Das is unsere  Stadt Liptovský Hrádok.